EU exigirà al plenari la retirada del copagament

La formació presentarà una moció al plenari contra el copagament en discapacitat, malaltia mental i dependència

«El govern valencià està fent un atac permanent al sector de la dependència al disminuir el nivell de despesa pública per als més necessitats», així ho manifesten des d’EU de Xàtiva. Unes actuacions «inacceptables» per a la formació, en paraules de la seua regidora Francesca Chapí: “les retallades establertes l’any 2013, els retards permanents en el finançament dels centres, les dificultats per al cobrament de les prestacions per la situació de dependència, la introducció del copagament en medicines i ajudes ortoprotèsiques…que estan provocant un efecte devastador que s’allunya del principi bàsic de promoció de l’autonomia de les persones en situació de dependència reconegut a la Constitució Espanyola i tots els tractats internacionals subscrits per l’Estat Espanyol”.

Unes decisions, que s’han vist agreujades, segons la formació d’esquerres amb l’aplicació del copagament, que suposa un empobriment major d’aquest col·lectiu. Per això, en paraules de Cesca Chapí: “considerem que és necessari tractar aquest tema al plenari, donat que estem davant d’ una decisió inhumana i il·legal. Exigim la retirada immediata del decret de copagament, que s’acaben les retallades en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i instem al govern valencià a crear una mesa negociadora”.

Des d’Esquerra Unida es denuncia la vulneració de drets socials, així com el desmantellament d’un pilar fonamental de qualsevol democràcia. “Tot açò suposa una reculada a polítiques de caritat social de fa 40 anys, destruint tota la tasca en pro de la integració i inclusió social d’aquestes persones perquè puguen ser membres de ple dret d’una societat que s’autodenomina avançada”, puntualitza la regidora d’esquerres.

Les conseqüències d’aquesta nova retallada, segons Cesca Chapí poden ser fatals, ja que segons diu, alguns usuaris no podran “copagar” els serveis que estan rebent actualment i hauran de tornar a casa. Una mesura que va a portar a l’exclusió social a moltes persones amb discapacitat , malaltia mental i dependència.