EU exigeix revisar l’estat de conservació de l’escorxador municipal

Lorente: «la seguretat i el manteniment d’aquest immoble és imprescindible per poder reobrir aquest servei»

El Grup Municipal d’Esquerra Unida de Xàtiva ha registrat una petició per visitar l’escorxador municipal i revisar l’estat de conservació de l’immoble i dels seus aparells. En aquest sentit, des de la formació d’esquerres s’ha recordat que l’escorxador es tancà i suspengué el seu servei en abril de l’any 2011, després de quedar desert el procés de licitació.

Des d’aquell moment l’edifici està tancat, “l’Ajuntament no ha fet res per reobrir el servei i quan se li ha preguntat sobre l’estat de l’edifici les respostes han estat evasives”, afirmen. Per aquest motiu, Miquel Lorente, portaveu d’EU en l’Ajuntament de Xàtiva, ha assenyalat «la necessitat de dotar de la suficient seguretat l’edifici enfront de possibles robatoris, així com el manteniment del mateix”.

Per a EU “cal mantindre en les millors condicions l’escorxador per poder reactivar aquest servei com més prompte millor. Hem de ser capaços de recuperar els 35 llocs de treball directes que acoseguí tenir l’escorxador i un servei que havia ofert històricament la ciutat a les comarques que l’envolten».

Lorente també ha recordat que «l’escorxador municipal presenta l’inconvenient de no comptar amb una depuradora de pretractaments residuals, així com considerables deficiències en la seua infraestructura, motiu pel qual en el plec d’adjudicació es reclamaven 372.949,17€ en inversions imprescindibles, a més del cànon pel contracte».

Per a aquest grup, «aquesta situació és el resultat de vint anys de governs dedicats a gastar en grans espectacles, fonts ornamentals, cobertes per a la plaça de bous… mentre que l’escorxador continuava sense depuradora».

Per a Lorente «és necessari revertir l’actual situació de l’escorxador; invertint en millorar les seues actuals infraestructures per evitar cap mena de contaminació, negociant possibles opcions de gestió prioritzant l’opció cooperativa i creant així els llocs de treball que s’han perdut».