EU exigeix als supermercats que donen els aliments descartats per a la venda

Arran de l’esclat de la crisi, han proliferat a Xàtiva les persones amb escassos recursos econòmics

La regidora d’EU Francesca Chapí proposarà al ple municipal de Xàtiva que l’Ajuntament desenvolupe un sistema de gestió per aprofitar els productes sobrants dels establiments alimentaris i que s’encarregue de repartir-los justament.

Chapí assenyala “que es raó de força major començar a formular accions concretes per a les persones que en aquests moments no poden cobrir les seues necessitats bàsiques com ara el poder menjar correctament. En moments de dificultats es quan les persones d’una ciutat, representades pels seus polítics, han de demostrar la seua fortalesa com a societat promovent accions i actituds solidàries i emprenedores que ens puguen permetre suavitzar la greu crisi que vivim.”

Arran de l’esclat de la crisi, han proliferat a Xàtiva les persones amb escassos recursos econòmics, que recorren a aprofitar el menjar que els establiments tiren als contenidors. «I la realitat és que davant de l’increment de pobresa a la nostra ciutat, urgeixen mecanismes que puguen permetre als qui la pateixen poder subsistir. Els supermercats es desfan cada dia d’aliments que només presenten imperfeccions en l’envàs, un aspecte insuficientment fresc o que estan a punt de caducar, però tot i així, són aptes per al consum«, afirma.

Les dades que  arriben de les entitats que treballen aquestes situacions d’emergència demostren la necessitat d’emprendre aquestes accions amb el màxim de celeritat:  La gent de la Consolació atengué durant l’any 2011 a 800 persones, amb una assiduïtat de 90 famílies per setmana, Creu Roja atengué a 30 famílies, 101 persones, Càritas va fer el mateix amb 228 famílies i 828 persones i Compromís Evangèlic 500 persones, emmarcades en 80 famílies.

Per això,  sengons manifesta la  regidora, consideren necessari

1. Que l’Ajuntament demane als responsables dels supermercats i hipermercats de la ciutat que donen els aliments descartats per a la venda – i aptes per al consum- als Serveis Socials i que aquestos siguen gestionats a través del Consell d’Acció Social, en comptes de llençar-los als contenidors.

2. Que habilite un servei de recollida diària als supermercats de la ciutat per fer arribar els productes sobrants a les entitats membres del CLAS, des d’on es distribuiran a les famílies.

3. En el cas que les entitats membres del CLAS no disposen d’espai suficient per a emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats, que l’Ajuntament facilite un espai amb aquesta finalitat.

4.-Que s’inicie una campanya informativa a través dels agents cívics destinada a les persones en una situació d’emergència social. L’objectiu serà que els agents donen a conéixer els punts on els ciutadans poden accedir al servei municipal d’aliments, a més, d’informar-los de tots els serveis públics als que poden accedir.