EU diu que Rus «regala als bancs els diners que retalla als ciutadans»

Lorente: “L’interés il·legítim dels prèstecs assumits durant l’any 2012 s’ha establert en 3’6 milions d’euros”

Esquerra Unida de Xàtiva creu necessari que la ciutadania sàpiga que a compte d’una gestió econòmica «balafiadora i irresponsable, que solament pensava en el lluïment personal, Xàtiva va veure com durant l’any 2012 apareixia un deute de 13 milions d’euros«.

Per això en 2012 l’Ajuntament va necessitar préstecs per eixe valor per no haver de declarar-se en fallida i mantenir un mínim funcionament dels serveis municipals afrontant els pagaments pendents. I va acumular així un deute de 24 milions d’euros «que tots els xativins/es haurem de pagar a costa del nostre benestar, dels nostres serveis i dels nostres impostos, fins a l’any 2022″.

Miquel Lorente, portaveu d’EU a l’Ajuntament de Xàtiva, va remarcar que per aquesta quantitat les entitats bancàries cobren un interès del 6’5 % encara quan són fons que ells han rebut del Banc Central Europeu al raonable interès de l’1%. És a dir que “els diners que reben en una mà com a ajuda per evitar la seua fallida, ho presten amb l’altra a un interès molt major, generant així un negoci en el qual la banca mai perd.”

En el cas de Xàtiva, després d’un estudi realitzat per part del Grup Municipal d’EU, el conjunt de l’interés il·legítim dels prèstecs assumits durant l’any 2012 s’ha establert en 3’6 milions d’euros, «quantitat que tota la ciutadania haurà de pagar encara sent un veritable abús i un complet despropòsit que qualsevol persona honesta no consentiria. Un alcalde i un Equip de Govern sincerament obstinat a defensar l’interès ciutadà hauria de negar-se a fer efectiva un deute il·legítim com aquest i perjudicial per als interessos de tantes persones», manifesta el portaveu d’EU.

Per això des d’EU, Lorente ha assenyalat que es va a realitzar una campanya que informarà i proposarà altres usos i destinacions d’aquesta important quantitat, «que sense cap dubte podria destinar-se a intervindre en clau social entre la gent que pitjor ho està passant i a promoure económicament la ciutat”.