EU demanarà modificacions en la relació de factures que l’ajuntament pagarà amb un prèstec

Lorente «`Xàtiva no pot demanar un prèstec per pagar factures endosades als bancs, mentre hi ha xicotets proveïdors que no cobren»

El portaveu d’EU, Miquel Lorente ha afirmat que «no compartim els criteris que ha seguit l’equip de govern per fer la relació de factures que seran assumides pel prèstec ICO«. Segons el Grup municipal d’EU «l’import del prèstec seria d’1.091.70€, l’interès estaria establert en un 6’5% i s’hauria de retornar al llarg de la present legislatura«. En aquest sentit, la coalició ha assenyalat que «no considerem adequat que l’Ajuntament destine eixa quantitat a pagar factures endosades a entitats financeres com el Banc de Santander, donat que aquestes no es troben en perill de fallida. Com tampoc veiem correcte que es paguen factures a grans empreses com EGEVASA, quan hi han xicotets empresaris esperant el pagament del nostre consistori«. De la mateixa manera s’ha indicat des de la formació d’esquerres que «les empreses en concurs de creditors no haurien de ser considerades amb preferència respecte a aquelles xicotetes empreses que no ho estan donat que les primeres ja s’estan beneficiant de les lleis concursals»

Lorente ha explicat que «el nostre grup reclamarà la modificació d’aquesta relació de factures i que es seguisca allò que marca el Reial Decret 8/2011 que regula les preferències de pagament en la línia ICO. Considerant com a elements clau la dimensió menor de l’empresa i l’antiguitat de la factura«. EU ha conclòs que «fins al dia 30 de novembre es poden realitzar les modificacions pertinents en la relació de factures presentades per l’equip de govern, entre elles cal destacar le pagament d’uns focs d’artifici i una orquesta».