EU de Xàtiva reclama al Consistori que cobre les despeses generades pel PAI Cànyoles

Lorente: “El conjunt de la ciutadania no ha d’assumir el cost d’uns tràmits que anaven encaminats a obtindre un considerable benefici privat”
El grup EU de Xàtiva ha assenyalat que el proper plenari del Consistori aprovarà amb tota seguretat la resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada del sector industrial I-1 Cànyoles. Segons el portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, “volem que la resolució del PAI vaja acompanyada d’un informe tècnic sobre la despesa que ha generat a l’Ajuntament aquest expedient. Estem parlant d’una despesa per publicacions del PAI, pel seguiment realitzat per part del personal del departament d’obres, arquitectes i modificacions en el planejament entre d’altres”. En aquest sentit, cal recordar que des de l’inici de l’expedient de resolució d’aquest PAI, Esquerra Unida ha insistit en la necessitat de realitzar un informe tècnic valoratiu sobre la despesa generada. «Tanmateix, sols en el darrer dictamen de la Comissió de Foment s’ha inclòs com a despesa per reclamar a l’agent urbanitzador 6.339,40 euros, per la defensa jurídica del PAI des de l’Ajuntament”, destaca Lorente.

En canvi, segons EU “la despesa administrativa generada podría assumir fins a un 10% del projecte presentat. Al nostre entendre, obviar aquest cost generat a l’Ajuntament per part d’un ens privat que buscava, en el seu moment, un benefici propi seria una deixadessa de funcions que va en perjudici de les arques municipals”. Per a Lorente “és totalment reprovable que el conjunt de la ciutadania assumisca el cost d’uns tràmits que anaven encaminats a obtindre un considerable benefici privat”. Per aquesta raó, ens neguem a que l’Ajuntament retorne la fiança de 835.642,97 euros a l’Agent Urbanitzador fins que no es realitze l’esmentat informe. En tot cas, des d’EU s’ha indicat que “no entenem per quin motiu l’alcalde no acceptà en el seu moment aquesta consideració i instà a la realització de l’esmentant informe”.
Esquerra Unida demanarà la desclassificació dels terrenys industrials del sector Cànyoles
Des de la formació d’esquerres es vol anar més enllà de la resolució del PAI Cànyoles. De fet, Lorente ha assenyalat que “l’excés d’oferta de sòl industrial i la desproporció de la mateixa en relació a les necessitats reals del municipi justifiquen la desclassificació dels terrenys industrials del sector Canyoles”. A més des d’EU s’ha volgut considerar el valor agrícola d’aquelles terres, així com el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i d’utilització racional del sòl «totalment absent en les polítiques urbanístiques del PP en la nostra ciutat», finalitza.