EU de Xàtiva proposa un Pla Local d’Acollida Lingüística

Lorente considera una falsa solució la supressió d’aules en valencià

imatgeEl portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, ha proposat a l’ajuntament “accions per caminar cap a la bilingüització efectiva de la població no valencianoparlant de la ciutat”. En aquest sentit, la formació d’esquerres ha recordat que “les institucions han de vetllar pel procés de normalització lingüística del valencià”.
Per altra banda, des de la formació d’esquerres s’ha assenyalat que “en l’actualitat a la ciutat hi han moltes persones de llengües i cultures diferents, una gran part de les quals desconeixen encara la nostra llengua i a més en molts casos no disposen de prou facilitats per apendre-la”.
EU proposa una Pla Local d’Acollida Lingüística
Des d’EU s’ha plantejat a l’ajuntament “la creació d’una Pla Local d’Acollida Lingüística que s’encarregue de potenciar l’ús del valencià d’una manera transversal en la societat xativina (en el món laboral, en les actuacions del propi ajuntament i sobretot en l’àmbit educatiu)”. Per a la coalició d’esquerres “les actuals funcions del Gabinet de Promoció de l’Ús del Valencià han estat superades per la nova realitat social de Xàtiva”
Pel que fa a l’àmbit educatiu, segons el portaveu d’EU “amb plantejaments encaminats a reduir l’oferta educativa en valencià a Xàtiva, més concretament al CP Teresa Coloma, per poder donar satisfacció a una suposada demanda social, segons ha explicat el regidor d’Educació, Ramon Vila, no deixa de ser una falsa solució”. Lorente ha assenyalat que amb aquest plantejament “no s’opta pel camí de la integració lingüística i la bilingüització social i a més no es té en compte al Consell Escolar ni a la pròpia direcció del centre”. Lorente ha acabat considerant que “amb aquestes decisions sols acaben reforçant-se les borses d’exclusió lingüística”.
Segons EU “front aquest context des de l’Ajuntament cal donar més suport i assesorament lingüístic als centres escolars amb alumnes no valencianoparlants, mitjançant tècnic itinerants que oferisquen els seus serveis en els diferents centres educatius”. A més des de la formació d’esquerres s’ha apostat per “començar a promoure entre la ciutadania el voluntariat lingüístic com a eina de recolzament en aquest procés”