EU de Xàtiva proposa el reciclatge de l’oli domèstic utilitzat

El portaveu municipal d’Esquerra Unida a Xàtiva, Miquel Lorente, ha proposta a l’Ajuntament de la ciutat la instal·lació de contenedors per a la recollida dels olis domèstics utilitzats.

Segons ha recordat EU “l’oli utilitzat si es verteix directament a la pica, genera greus problemes de contaminació, com ara embossos en les canyeries, dificultats en la depuració de les aigues residuals, increment del nombre de rates en el clavegueram i perjudicis en l’horta de Xàtiva que rega amb aquesta aigua contaminada”. En aquest sentit, cal recordar que un litre d’oli pot arribar a contaminar 1000 litres d’aigua.

Segons Lorente “aquestos vessaments inicideixen directament en l’impacte mediambiental i econòmic del municipi, per l’augment del cost del tractament de l’aigua”. Per aquest motiu, EU proposa la instal·lació d’aquestos punts de reciclatge.

A més la formació d’esquerres considera que el procés de reciclatge d’aquestos olis podria, també, crear llocs de treball per a persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. De fet, els reciclatges dels olis poden anar encaminats a l’elaboració artesanal de sabons. Per altra banda, també cal tenir en compte la seua utilitat a l’hora de fabricar biodiesels.