EU de Xàtiva presentarà una moció per tal que l’església pague l’IBI

El grup diu que «el frau fiscal i l’exempció d’impostos, grava enormement a les nostres arques municipals»

Esquerra Unida de Xàtiva, presentarà una moció en el proper ple on sol·licitarà al Govern d’Espanya que revise l’acord amb la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics de 1979 amb respecte de l’IBI a l’església Catòlica i altres confessions religioses, així com als seus organitzadors i centres d’ensenyança religiosa.

Per a tal, EU demanarà que es faça un cens en l’Ajuntament dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses, així com de les seues entitats i associacions afins.

Posteriorment, el grup polític de Xàtiva demanarà a les Corts Generals que facen les modificacions pertinents en la Llei d’Hisendes locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes locals i lleis estatals i autonòmiques, per a evitar injustificables exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’església catòlica i a altres entitats jurídiques.

El portaveu d’EU a Xàtiva, Miquel Lorente, ha assegurat que “el frau fiscal i l’exempció d’impostos com el de l’IBI i altres, grava enormement a les nostres arques municipals, fet que considerem enormement injust”.