EU de Xàtiva aportarà esmenes a la nova normativa sobre animals domèstics

Lorente: “La proposta feta per l’equip de govern necessàriament s’ha de millorar i no ha de suposar un cost econòmic tan elevat”

El grup Esquerra Unida de Xàtiva aportarà esmenes a la nova normativa sobre animals domèstics que l’Ajuntament de Xàtiva aprovarà en els pròxims mesos. Des del grup d’Esquerra Unida de Xàtiva s’ha assenyalat que la proposta d’ordenança sobre tinença d’animals necessàriament «ha de comptar amb un debat ampli i amb el màxim consens». Segons el portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente cal reconéixer que aquesta normativa s’havia de discutir donat l’elevat grau de brutícia que en alguns casos generen els animals domèstics pels carrers de la ciutat”.

No obstant això, des de la coalició d’esquerres expliquen que “la proposta del PP comporta un elevat cost de 50.000 euros i és poc pedagògica, de fet pensem que s’ha d’optar per detectar aquells carrers i places on hi han més actes incívics relacionats amb la presència d’excrements d’animals de companyia«. Lorente remarca que un dels objectius hauria de ser que la policia municipal informara els propietaris de les bones pràctiques que cal incorporar a la seua rutina diària de passeig de l’animal per tal de contribuir a tenir una ciutat més neta. «Sense obviar que en aquells casos en què s’incomplisca l’ordenança els agents denunciarien les infraccions relacionades amb accions incíviques”, afirma Lorente.

D’altra banda, ha indicat que “als propietaris de gossos se’ls ha d’oferir totes les facilitats per poder seguir la normativa existent, com ara la instal·lació de dispensadors de bosses al costat de les papereres, en les zones urbanes habilitades per a deixar les deposicions dels seus animals”.

Finalment el portaveu del grup afirma que durant aquesta legislatura el Grup Municipal d’EU ja havia advertit sobre aquesta problemàtica i «les poques accions que s’estaven duguent a terme per part de l’equip de govern». Tanmateix, des de la formació d’esquerres s’ha reconegut la conducta que segueixen la gran majoria dels propietaris de gossos que actuen correctament i també criden l’atenció d’aquells que «amb els seus comportaments incívics provoquen molèsties, insalubritats i despeses per a l’Ajuntament en matèria de neteja».