EU alerta de la caiguda del reciclatge a Xàtiva

Lorente: “La recollida selectiva d’envasos baixa en un -19,22% i la de cartró en -6,48%”

La gràfica sobre l’evolució de la recollida selectiva d’envasos i cartró ha caigut en l’any 2013, mostrant-nos així que els índexs de reciclatge a Xàtiva han baixat. Des del grup municipal d’Esquerra Unida s’ha considerat que “després d’aplicar la taxa del Consorci de Residus s’ha produït una forta confusió entre la ciutadania que ha donat lloc a una forta caiguda del reciclatge”. En aquest sentit, cal recordar que l’any passat tant l’Ajuntament de Xàtiva com el Consorci de Residus protagonitzaren un “espectacle” en la quantificació de la taxa i la informació sobre el cost de la recollida, valorització, tractament i eliminació dels residus de la ciutat.

Segons el portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente “molta gent ha entès que amb l’augment de la taxa quedava inclosa la tasca de reciclatge i aquest pensament sols ha provocat que la gent no recicle, la borsa grisa no s’haja reduït tot el possible i tot això acabe repercutint negativament en el cost de la taxa total del fem en la ciutat”.

Per a la formació d’esquerres “un dels reptes més importants és que la gent interioritze que reciclar no sols provoca beneficis per al medi ambient, sinó també en els costos de la ciutadania. En canvi, no sabem ben bé perquè ni el COR ni l’Ajuntament de Xàtiva han dut a terme cap campanya que estiga a l’altura de les circumstàncies”.

Per a Esquerra Unida «la confusió creada ha provocat una caiguda del reciclatge que sols beneficia al negoci del fem. Circumstància que ja vàrem alertar, fa un any, de què podia ocórrer”. Per aquestes raons, Lorente ha anunciat que en el proper ple es presentarà des del grup municipal d’EU una proposta perquè s’augmente el nombre de contenidors de selectiva en la ciutat i que s’inicie una campanya de sensibilització i participació ciutadana en aquest sentit”.

Finalment cal dir que des de l’inici de la crisi econòmica en l’any 2008 l’evolució de la recollida dels residus sòlids urbans, també coneguda com a borsa grisa, ha caigut paral·lelament a la capacitat de consum de la població.