Esquerra Unida proposa la publicació íntegra de les agendes de treball de l’alcalde i regidors

Lorente “la gent té el dret de conèixer el treball real dels seus representants”

Des d’Esquerra Unida s’ha plantejat que “la ciutadania tinga accés al treball diari que fa l’alcalde i els seus regidors, així com les reunions que mantenen amb els representants de les empreses proveïdores, agents econòmics, plataformes ciutadanes o particulars i els objectius que pretenen aconseguir”. El portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, ha assenyalat que “la gent té el dret de conèixer el treball real dels seus representants”. Per a EU, aquest és un exercici de transparència fonamental i el compliment d’una recomanació del Consell d’Europa. En aquest sentit, des de la coalició d’esquerres s’ha advertit que “sorprendria comprovar la poca dedicació del nostre alcalde a l’atenció ciutadana –concentrada setmanalment en dilluns i divendres- o la demora en algunes cites amb veïns/es”. Per aquestos motius, anem a proposar que s’aplique com a mesura de caràcter institucional la publicació íntegra de les agendes de treball de l’alcalde i dels regidors/es en la web de l’Ajuntament de Xàtiva, així com la possibilitat de concretar reunions presencials entre representants i representats d’una manera telemàtica .

Per la seua banda, Esquerra Unida vol predicar amb l’exemple i per això ha indicat que “en el portal de transparència de la web d’Esquerra Unida de Xàtiva on apareix la declaració de béns dels seus regidors, les retribucions obtingudes per la seua tasca en l’Ajuntament i la donació íntegra de les mateixes; en breu també comptarà amb les agendes dels regidors i del col·lectiu d’EU passant a ser públiques i accessibles a la ciutadania”. Lorente ha conclòs que “esperem que la publicació de les agendes siga un pas més de tots els que anem a donar perquè la política municipal guanye en transparència. No serà l’únic”.