Esquerra Unida presentarà al·legacions al pressupost municipal per al 2012

Lorente «front un pressupost poc transparent, tancat i regressiu reivindiquem un pressupost obert, social, solidari i verd»

El portaveu d’EU, Miquel Lorente, ha informat que el Grup Municipal d’EU presentarà al·legacions als pressupost de l’any 2012 «amb l’objectiu d’evitar el debilitament dels principis democràtics i de transparència en el procés d’elaboració de pressupost municipal, donat que aquestos no s’han complit al vulnerar-se el Decret 500/90» A més des de la coalició es preten «incrementar el volum de despesa social segons les necessitats actuals de la ciutat; introduir un impuls al seguiment de les ordenances de neteja, contaminació acústica i respecte als animals; complir amb la Llei de Cooperació i recuperar la política de solidaritat amb el Tercer Món de l’Ajuntament; i estudiar les inversions pressupostades en clau de creació d’ocupació directa”

Eixos principals de les al·legacions als pressupostos

Manca de planificació en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost general 2012
El pressupost general de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’any 2012 que s’ha aprovat inicialment parteix d’una errada en la seua conformació, que ha dificultat clarament el procés d’estudi, aportació, esmena i aprovació per part del conjunt de la corporació.

Absència de reglamentació en l’elaboració dels pressupostos dels órgans autònoms de l’Ajuntament de Xàtiva.
Entrant en el procés d’elaboració dels pressupostos dels òrgans autònoms de l’Ajuntament de Xàtiva, Consell Municipal Esportiu i PROEXA. També ens trobem amb un absència de seguiment de la norma Reial decret 500/90 del dia 20 d’abril, més concretament al seu capítol primer, secció segona i article 18. 2.

Augment de la despesa en polítiques de cohesió social i retall d’allò prescindible
Les partides de Presidència, Fira i festes ascendeixen conjuntament a 995.000€, dels quals sols es necessitarien 248.000€ per dur endavant una política social d’acord amb les circumstàncies actuals

El Pressupost 2012 és insolidari i no contempla la Llei de Cooperació.
El pressupost 2012 expressa la renúncia i vulneració del Govern Municipal de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

Absència de polítiques ambientals.
Aquest pressupost també expressa una absència total de sensibilitat ecològica en la ciutat de Xàtiva. A la decisió política de mantenir sense pes i testimonialment els ingressos per infraccions mediambientals en 400€

Promoció en les polítiques d’ocupació.
En el capítol d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament de Xàtiva ens trobem amb certes manques de concreció en l’esmentat capítol.