Esquerra Unida presentarà al·legacions a les ordenances fiscals

Lorente “no podem admetre unes ordenances fruit de la improvisació, fetes d’esquenes a l’actual situació de crisi i amb un afany clarament recaptatori”

Segons el portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente “l’augment de les taxes ha d’anar justificat pel principi de compensació d’un servei. Per això, veiem absència de justificació en algunes ordenances, com és el cas de l’augment de la taxa de l’aigua. Sobretot si tenim en compte que el cost d’aquest servei no ha patit cap augment com a conseqüència d’un increment de la seua despesa”. De fet segons EU “la delegació d’Hisenda no ha fet cap informe que verifique els motius d’aquest augment obviant l’article 24, punt 1 de la Llei d’Hisendes Locals. No coneguem que els sous del personal encarregat de l’àrea hagen augmentat, ni tampoc es té coneixement d’inversions municipals que hagen pogut repercutir en eixe augment del 3% de l’esmentada taxa”

La formació d’esquerres també ha assenyalat que “anem a insistir en la necessitat d’incloure bonficacions als usuaris en estat de desocupació de llarga durada, de fins a un 50%. En aquestos moments no basta solament en tenir en consideració a les famílies nombroses, ara cal fer polítiques en favor dels més vulnerables i posar en pràctica el punt 4 de l’article 24 de la Llei d’Hisendes Local on es fa una crida a la progressivitat de les taxes”

A més, Lorente ha assenyalat que “baix cap concepte s’hauria d’establir criteri de residència per establir els preus de les taxes com ocorre en la Ciutat de l’Esport, de fet estem davant d’un supòsit de possible inconstitucionalitat, perquè en l’actual marc jurídic no hi ha espai per a discriminacions per raó de lloc de nexiement o residència”.