Esquerra Unida explica el deute de l’Ajuntament pels barris de la ciutat

El Grup Municipal d’Esquerra Unida es reunirà amb els veïns i les veïnes de Germanies, Barri del Carme, Acadèmic Maravall, Murta i Selgas Tovar

El proper divendres, dia 8 de juny, amb el programa EU als barris. Aquesta programa consisteix en aproximar el Grup municipal d’Esquerra Unida als ciutadans/es, per conèixer de primera mà les necessitats i reclamacions de la ciutadania i fer de corretja de transmissió davant l’Ajuntament. Aquest programa continua amb l’objectiu de promoure la participació i el coneixement dels drets i deures de la ciutadania respecte l’administració local. En aquesta ocasió es farà una menció particular a l’actual situació d’endeutament de l’Ajuntament i a l’organització del Pressupost Municipal.

L’encontre del proper divendres tindrà lloc en el saló d’actes de la Música Nova, darrere del Gran Teatre, a partir de les 20:00 hores. Amb aquesta reunió es preten escoltar a la ciutadania i explicar la realitat econòmica de l’Ajuntament. En l’acte participaran els dos regidors que conformen el Grup Municipal d’EU, Miquel Lorente i Cesca Chapí.

Aquesta serà l’última reunió de la segona ronda de contactes que ha tingut EU durant aquest any amb els xativins i xativines.