Esquerra Unida exigeix la rectificació de la Generalitat davant la supressió d’una aula en el Centre Pla de la Mesquita

Chapí ha manifestat que la situació actual de gravíssims retalls a l’ensenyament públic valencià perjudica més encara els més dèbils qui s’emporten sempre la pitjor part.

La regidora d’EU, Cesca Chapí ha informat que el grup municipal d’EU, ha sol·licitat al Grup Parlamentari d’EUPV en les Corts Valencianes d’acord amb l’article 160 i següents RCV una Proposta No de Llei perquè insten al Consell a escometre la remodelació global del CEE Pla de la Mesquita garantint alhora, l’accés a l’ensenyament de cadascun dels alumnes del centre d’una manera adient i completa. Per tant, queda totalment desactivada la reducció de plantilla emmarcada dintre de la Proposta d’Arranjament Escolar 2012-2013 per al CEE Pla de la Mezquita

Chapí ha argumentat que “amb els més necessitats no es pot retallar”. El Centre Públic d’Educació Especial Pla de la Mesquita compleix aquest any vint-i-vuit anys de funcionament. Des que va obrir les seues portes el col·legi no ha sofert cap remodelació o renovació en profunditat, en les seues infraestructures per tal d’adequar-lo a les necessitats progressives del seu alumnat. La situació d’envelliment del centre és tal que avui cal canviar finestres, portes, calefacció i inclús la instal·lació elèctrica que ha esdevingut obsoleta. Aquesta situació ha sigut comunicada mitjançant precs i preguntes pel grup municipal d’Esquerra Unida en la comissió informativa sociocultural on la contestació per part de la regidora d’educació sempre ha sigut que no hi ha diners i és una qüestió difícil d’abordar.

Els innumerables problemes que pateix el centre no acaben ací, al fet de la degradació de les instal·lacions cal sumar-li l’augment de la demanda escolar que ha patit el centre en els darrers anys. Situació que trenca amb l’ajust previst pel Govern de la Generalitat per al proper curs 2012-2013, en virtut del qual es suprimeix una unitat del Centre d’Educació Especial de Xàtiva. Decisió totalment injustificada en quant que el centre està assumint a més d’un centenar d’alumnes, tot i que la seua capacitat real és de 70. Per tant, l’actual estat de saturació del centre es veurà agreujat, encara més, amb l’ajust de plantilla que ha quedat publicat en la “Proposta d’Arranjament Escolar 2012-2013”.