Esquerra Unida de Xàtiva recolza la vaga general educativa contra la LOMQE

Esquerra Unida de Xàtiva mostra el seu total suport a les famílies, alumnes i docents que han secundat la jornada de Vaga general de hui a la ciutat Des d’EU considerem com un acte de legítima defensa rebel·lar-se davant la llei Wert que convertix l’escola en una empresa i l’educació en una carrera d’obstacles: revàlides i itineraris, per a excloure del sistema educatiu als sectors més desfavorits de la societat.
Es tracta d’una llei IMPOSADA, sense debat previ i d’esquena a la comunitat educativa, ANTIDEMOCRÀTICA que suprimix competències de la comunitat educativa i opta per una direcció unipersonal anomenada per l’administració. És una reforma ADOCTRINADORA: potència l’ensenyança de la religió i imposa una alternativa “dura i avaluable” al gust de la jerarquia catòlica. SEXISTA: permet l’ensenyança separada per sexes assegurant finançament públic a centres que la practiquen. Una llei RECENTRALITZADORA: menysprea la diversitat lingüística i cultural del País Valencià i imposa la major part dels continguts curriculars. Per a EU aquesta es una reforma que menysprea i desconfia del professorat i que té com un dels seusprincipals objectius una profunda reconversió laboral per a minvar els seus drets