Els versos de Miguel Hernández s’expressen amb imatges a Bocairent

boc20100329amiguel_hernande

La Sala “Joan de Joanes” acull una exposició de poesia visual

Tot coincidint amb el centenari del seu naixement i el dia després de complir-se 68 anys de la seua mort, l’Ajuntament de Bocairent rendia el seu particular homenatge a Miguel Hernández de la mà de la Universitat d’Elx que porta el nom del poeta oriolà mitjançant una exposició on els seus versos s’expressen amb imatges creades per una quarantena d’autors. La mostra, ubicada a la Sala “Joan de Joanes”, romandrà oberta fins el pròxim 16 d’abril.

La inauguració va tenir lloc aquest dilluns, 29 de març, amb la presència del director de la Secretaria d’extensió universitària, Josep Pérez, i l’alcalde Josep-Vicent Ferre qui va destacar l’oportunitat de l’efemèride per rehabilitar la figura de Hernández; igualment, va englobar aquesta activitat dins dels convenis signats a finals de l’any passat amb la institució acadèmica per potenciar la programació cultural de la localitat. Per la seua banda, Pérez va explicar als presents que aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un projecte global anomenat “Miguel Hernández, poeta” que pretén “modernitzar la seua figura a partir dels nous llenguatges poeticoartístics”; així, en aquesta ocasió, el que s’ofereix és “un món on convergeixen, per igual, paraules i imatges”.

Los versos de Miguel Hernández se expresan con imágenes en Bocairent

La Sala “Juan de Juanes” acoge una exposición de poesía visual

Coincidiendo con el centenario de su nacimiento y el día después de cumplirse 68 años de su muerte, el Ayuntamiento de Bocairent rendía su particular homenaje a Miguel Hernández de la mano de la Universidad de Elche que lleva el nombre del poeta oriolano mediante una exposición en la que sus versos se expresan con imágenes creadas por una cuarentena de autores. La muestra, ubicada en la Sala “Juan de Juanes”, permanecerá abierta hasta el próximo 16 de abril.

La inauguración tuvo lugar este lunes, 29 de marzo, con la presencia del director de la Secretaría de extensión universitaria, Josep Pérez, y el alcalde Josep-Vicent Ferre que destacó la oportunidad de la efeméride para rehabilitar la figura de Hernández; igualmente, englobó esta actividad dentro de los convenios firmados a finales del año pasado con la institución académica para potenciar la programación cultural de la localidad. Por su parte, Pérez explicó a los presentes que esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto global llamado “Miguel Hernández, poeta” que pretende “modernizar su figura a partir de los nuevos lenguajes poético-artísticos”; así, en esta ocasión, lo que se ofrece es “un mundo en el que convergen, por igual, palabras e imágenes”.