Els socialistes denuncien que Parra no vigila la creació de llocs de treball de les obres del Pla Zapatero

Roger Cerdà afirma que «les xifres de Vicente Parra sobre els llocs de treball creats pel pla Zapatero evidencien el caos de la seva gestió, les obres es van adjudicar en canvi de llocs de treball».

El portaveu del PSPV, Roger Cerdà, va sortir al pas de les declaracions del regidor Vicente Parra, segons el qual el Pla Zapatero només havia creat 25 llocs de treball a Xàtiva. Segons informació facilitada pel departament que dirigeix el propi Parra, les obres es van adjudicar amb la condició de crear 289 llocs de treball, 141 d’ells de nova creació. Aquest havia de ser el principal criteri per a dissenyar i adjudicar les obres.

El regidor socialista va denunciar que «quan Parra diu que només s’han creat 25 llocs de treball o bé menteix, o bé reconeix que no està fent el seu treball, el seu departament és el responsable que es generen els llocs de treball que tanta falta fan a Xàtiva. És greu que amb la qual està caient, 5.031.000 euros d’inversió només creen 25 llocs de treball a Xàtiva».

Cerdà va explicar que la majoria d’ajuntaments han optat per fer un major nombre d’obres, encara que més petites, que necessiten major mà d’obra i amb menor complexitat. Obres que acaben generant un major repartiment de la riquesa. Segons el regidor, «algunes obres estan embossades, com la remodelació de l’antiga estació de ferrocarril, adjudicada a INTERSA, una constructora de Múrcia, i que encara no ha començat, el que posa en risc el cobrament de la subvenció».

Finalment, el socialista ha recordat que una segona fase del Pla Zapatero arribarà a Xàtiva en 2010 i espera que «es gestione de manera que els beneficis arriben al major nombre de treballadors, que el repartiment de les obres siga transparent i que, en la mesura del possible, aquesta ocupació es quede a Xàtiva. Existeixen xicotets constructors locals que s’han vist marginats mentre algunes obres les duen constructores alienes a l’economia local», va afirmar. El portaveu municipal conclou, «El Pla Zapatero és, amb les seves llums i les seves ombres, un instrument poderós per a reactivar l’economia local, depèn de la voluntat de Rus que aquest diners donen treball a centenars de persones o acaben en la butxaca d’uns pocs».