Els regidors d’Esquerra Unida arrepleguen les seues credencials en l’Ajuntament

Els futurs regidors Miquel Lorente, Cesca Chapi, Miquel Alcocel, Amor Amoros i Alfred Boluda

El Grup Municipal que va a estar format per cinc persones, tres homes i dues dones, ha aprofitat els dies previs a la constitució del nou Ajuntament de la ciutat, per a coordinar juntament amb el Consell Polític d’Esquerra Unida i l’Assemblea del Col·lectiu les línies mestres de la seua activitat política i institucional en aquesta nova fase.

Les persones que van resultar triades són conscients de la responsabilitat adquirida amb la ciutadania per a treballar des del Govern municipal per millorar les condicions de vida de les dones i homes de Xàtiva, sense perdre de vista que l’única forma d’aconseguir-ho és mantenir un vincle viu i estable amb la societat, a la qual mai s’ha de donar l’esquena. És en el carrer, al costat de les persones on s’aprèn a governar per a les persones.

Els resultats electorals que van multiplicar els vots rebuts fa 4 anys i van permetre un augment tan considerable del nombre de regidors/as són demostratius de la gran confiança dipositada en les propostes d’Esquerra Unida Xàtiva. Es tracta ara de treballar per fer-les efectives, mantenint en tot moment la coherència i conjuminant esforços amb les restants forces polítiques amb les quals es pot caminar en la mateixa adreça.

El Grup Municipal entén que la tasca que se li ha encomanat és fer realitat un projecte social i polític que faça de Xàtiva una ciutat a la mesura de les necessitats de totes les persones. Aconseguir-ho requereix intel·ligència i generositat i sobretot molt treball, una enorme dedicació d’energies per a obtenir els millors resultats.

Els futurs regidors Miquel Lorente, Cesca Chapi, Miquel Alcocel, Amor Amoros i Alfred Boluda estan disposats a treballar amb honestedat i transparència per a fer valdre la nova política que la ciutadania ha reclamat i amb aqueix esperit afronten el Ple d’investidura del pròxim dissabte dia 13, acte de gran rellevància que ha de ser entès com una festa de la democràcia al que han de poder assistir totes les persones que ho desitgen per a manifestar la seua esperança i suport a la nova etapa que s’inicia.