Els regidors de Compromís la Costera i la Canal decideixen el seu programa d’actuacions per al COR

L’oposició activa a la Planta de Llanera serà un dels eixos principals de la seua actuació

Els regidors de Compromís per la Costera i la Canal que formen part del Consorci de Residus (COR) es van reunir ahir de vesprada en una trobada prèvia a la constitució del COR. En aquesta reunió a banda d’estudiar les propostes de distribució de càrrecs que els han arribat des de diferents costats es van decidir quins seran els eixos programàtics de la seua actuació al COR.

Un dels principals eixos d’actuació serà l’oposició a la construcció de la planta de Llanera atès que es disposen de dos informes tècnics (un fet per un tècnic independent i altre per la Universitat Politècnica de la zona) que alerten sobre el risc de contaminació dels aqüífers de la comarca i més quan l’abocador previst es faria a la zona d’afecció d’un pou d’aigües potables. D’altra banda es va considerar que aquesta planta no compleix els requisits mínims de seguretat trobant-se a molt curta distància de poblacions que sumen més de 60.000 habitants. A més a més, aquest tipus d’instal·lacions obsoletes i orientades més cap a l’abocament descontrolat que cap a la reutilització i el reciclatge no encaixen amb el model ambiental i productiu que defensa Compromís, una proposta a la que el benestar i seguretat de la població són fonamentals i a la que l’economia verda del reciclatge es considera com una de les prioritat pel creixement econòmic de les nostres comarques.

Des del Consorci es defensaran els plans de minimització de residus, l’educació ambiental real de la població, les plantes de tractament de residus comarcals i uns abocadors menuts als que sols arriben materials no perillosos i que tinguen cap possibilitat de reutilització o reciclatge. Es treballarà també per un pla eficaç d’ecoparcs que resolga els problemes generats per la gestió anterior del COR i per un nou model de gestió modern dels residus que evite la necessitat de macroabocadors i plantege noves propostes que porten cap a una reducció real del que s’aboca.

El tercer gran eix de les actuacions pivotarà al voltant de la pròpia regeneració del COR. S’exigiran auditories que certifiquen que els pesatges i tractament dels residus es correspon amb el que realment es cobra al ciutadà. Es demanarà una comissió d’investigació interna que aclarisca l’adjudicació a VYTRUSA de la gestió dels residus del COR que ara està baix investigació judicial. També es demanarà el trencament dels acords amb aquesta empresa pels seus incompliments, ja que en tots aquests anys sols ha aconseguit crear una xarxa d’instal·lacions insuficient i incrementar brutalment els costos de gestió.