Els horts socials de Xàtiva ja es troben a ple rendiment

Dues associacions i sis particulars cultiven a les parcel.les

Els horts socials que ha posat en marxa l’Ajuntament de Xàtiva ja es troben a ple rendiment. El regidor d’Obres, Parcs i Jardins del Consistori , Vicente Parra, ha destacat que s’han habilitat dues zones, una destinada a associacions i altra a particulars. Les dues associacions que ho sol.licitaren van ser Gent de la Consolació i l’Església Evangèlica, que ja es troben cultivant als horts. D’altra banda unes sis persones particulars també tenen una part de la parcel.la. Parra ha destacat que si més endavant hi ha més sol.licituts s’intentarà ampliar el terreny destinat als horts socials.

Valentín és el vigilant dels horts socials, ha remarcat que «es respira molta alegria» entre totes les persones que es troben conreant. «La gent està contenta, hi ha molta unió entre tots, esmorzem, dinem i es respira tranquil·litat»,assenyala. Cal destacar que alguns dels usuaris no tenien nocions bàsiques de cultiu, «però han après a fer moltes coses», afirma Valentín. A més, hi ha usuaris de diverses nacionalitats conreant, «hi ha una mescla de cultures i cada persona aporta tradicions bàsiques del seu país», finalitza.

Amb aquesta iniciativa, el Consistori cedeix temporalment sòl municipal per al conreu de productes agrícoles encaminats a l’autoconsum mitjançant l’aprovació del reglament municipal regulador de l’ús d’horts socials.

Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorguen per un període de 4 anys sense possibilitat de pròrroga. Finalitzat aquest període, caldrà acudir a un nou sorteig. En el cas que un hort quede sense treballar més de 6 mesos per la persona adjudicatària, sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l’Ajuntament de Xàtiva, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu, segons preveu aquest reglament. En el cas que una persona aturada deixe de ser-ho durant el període d’adjudicació, podrà esgotar el termini d’ús de la parcel·la d’hort.