Els fontins omplin el teatre Joan de Joanes per l’acte del Dia de les Dones

Els veïns i veïnes de La Font de la Figuera van respondre molt favorablement a la convocatòria de la regidoria d’Igualtat pel Dia de les Dones. L’acte, de caràcter benèfic, va permetre recollir més de 1.100 euros, quantitat suficient perquè un auxiliar atenga a persones dependents durant 1 mes i una setmana de treball.

L’acte va començar amb uns audiovisuals de reflexió al voltant de la igualtat i els rols de homes i dones a la societat actual. A continuació els assistents van gaudir d’actuacions de grups infantils i juvenils del municipi, que van fer coreografies per la conscienciació de la necessitat de compartir les tasques domèstiques i d’educar amb joguets i jocs no sexistes. Després, un grup de balladors de balls de saló i una batucada van afegir-li ritme a l’acte i, per finalitzar, sorteig de regals i actuació de la banda juvenil de “La Lira Fontiguerense”, que va interpretar música de cinema, pasdobles i melodies molt actuals.

L’acte va estar conduït per la periodista local Andrea Sarrió i per l’actriu Monserrat Vila, que va despertar les rialles del públic assistent amb el seu magnífic monòleg sobre l’excés de responsabilitats que de vegades tenen algunes dones encara en la societat actual.

Les regidores d’Igualtat i de Benestar Social, Irene Vila i Mª Carmen Iñesta, van eixir a l’escenari per agrair a tots els assistents la participació i el fet de fer possible millorar l’atenció a les persones dependents que es beneficiaran de la recaptació obtinguda per la venda d’entrades.

Irene Vila va destacar “la diversitat i la pluralitat tant en homes com en dones, apostant per una igualtat més real i més visible a tots els nivells, tan social, com afectiu, laboral o econòmic”.

 

 

Los fontinos llenan el teatro Joan de Joanes para el acto del Día de las Mujeres

Los vecinos y vecinas de La Font de la Figuera respondieron muy favorablemente a la convocatoria de la concejalía de Igualdad para el Día de las Mujeres. El acto, de carácter benéfico, permitió recolectar más de 1.100 euros, cantidad suficiente para que un auxiliar atienda a personas dependientes durante 1 mes y una semana de trabajo.

El acto empezó con unos audiovisuales de reflexión sobre la igualdad y los roles de hombres y mujeres en la sociedad actual. A continuación los asistentes disfrutaron de actuaciones de grupos infantiles y juveniles del municipio, que hicieron coreografías para la concienciación de la necesidad de compartir las tareas domésticas y de educar con juguetes y juegos no sexistas. Después, un grupo de bailarines de bailes de salón y una batucada le añadieron ritmo al acto y, para finalizar, sorteo de regalos y actuación de la banda juvenil de “La Lira Fontiguerense”, que interpretó música de cine, pasodobles y melodías muy actuales.

El acto estuvo conducido por la periodista local Andrea Sarrió y por la actriz Monserrat Vila, que despertó las carcajadas del público asistente con su magnífico monólogo sobre el exceso de responsabilidades que a veces tienen algunas mujeres aún en la sociedad actual.

Las concejalas de Igualdad y Bienestar Social, Irene y Mª Carmen Iñesta, salieron al escenario para agradecer a todos los asistentes la participación y el hecho de hacer posible mejorar la atención a las personas dependientes que se beneficiarán de la recaudación obtenida de la venta de entradas.

Irene Vila destacó “la diversidad y la pluralidad tanto en hombres como en mujeres, apostando por una igualdad más real y más visible a todos los niveles, tanto social, como afectivo, laboral o económico”