El PSPV s’oposa a reducció de línies al col·legis de Xàtiva

El Consell Escolar Municipal ha rebutjat per majoria absoluta la proposta de reducció de línies feta per la Conselleria d’Educació

Voten en contra els representants dels sindicats, els directors de tots els instituts de secundària, la gran majoria de centres de primària i les associacions de veïns.

El Dilluns el Consell Escolar Municipal de Xàtiva ha rebutjat per majoria absoluta la proposta d’arranjament escolar presentada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports per al curs 2015-2016.

En aquesta proposta, s’eliminava una unitat escolar del col·legi Gozálvez Vera i una altra del col·legi Taquígraf Martí. La proposta de Conselleria pretenia consolidar una situació de desequilibri entre la xarxa pública i els centres concertats, seguint el model d’escola que defensa el Partit Popular. En opinió de la regidora socialista, Xelo Angulo “en el PSPV creiem que aquest no sols és un problema d’escola pública i escola concertada sinó que hi ha un clar rerefons polític: es tracta de quin model de ciutat i de quin model de societat volem.” És dona el cas que el 19 de gener s’està decidint sobre la supressió d’unitats d’escola pública per al curs que començarà en setembre de 2015.

Tanmateix, la distribució de l’autorització de les línies concertades es farà en maig, una vegada s’haja tancat el procés de matriculació. Açò és un greuge comparatiu que afavoreix a l’escola concertada front a l’escola pública. El Partit Popular argumenta que el Consell Escolar Municipal només ha de decidir sobre les unitats de l’escola pública perquè, segons ells, els centres concertats es regeixen per un règim diferent sobre el qual el Consell Escolar Municipal no té competències. Segons ha declarat Xelo Angulo, “el Partit Popular pretén consolidar la primacia de la xarxa concertada i deixar-ho tot lligat i ben lligat abans d’abandonar el poder a Xàtiva, per tal que el nou govern municipal no puga prendre cap decisió que permeta redreçar aquesta situació de desequilibri.Per això, continua proposant eliminar unitats de la xarxa pública i transvasar alumnat a la concertada, com ha fet durant els darrers 20 anys.” Els socialistes s’oposem a la consolidació d’un model de ciutat i de societat dual, en què l’escola pública es convertisca en residual i subsidiària dels col·legis concertats. El PSPV està radicalment en contra d’una xarxa escolar per a rics i una altra per a pobres, on l’escola pública atenga exclusivament a aquelles persones més desafavorides i que es troben en una situació de major vulnerabilitat.

Els socialistes de Xàtiva lluiten per fer de la xarxa pública un model d’escola de qualitat, integrador, en valencià i que permeta un accés a l’escola en condicions d’igualtat per a tots els ciutadans, independentment del seu origen social, econòmic, religiós, cultural o ètnic. D’altra banda el PSPV dona suport a la Trobada d’Escoles en Valencià del pròxim 25 d’abril que tindrà lloc a Xàtiva, ocasió en què es commemorarà el 25é aniversari de les trobades a la Costera, en suport de l’escola pública i en valencià.