El PSPV presenta una moció en contra de la supressió d’una unitat educativa al centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita

Xelo Angulo Luna, regidora del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Xàtiva

Xelo Angulo Luna, regidora del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Xàtiva, de conformitat amb el que estableix el R.O.F., presenta al ple per a la seua aprovació, si procedeix, la següent moció:

MOCIÓ PER ESMENAR DES DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA EN CONTRA DE LA “PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT ESCOLAR 2012-13” DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA QUE PROPOSA LA SUPRESSIÓ D’UNA UNITAT AL COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL PLA DE LA MESQUITA.

La situació de saturació d’espais que els darrers anys porta sofrint l’alumnat i el professorat de l’Escola d’Educació Especial Pla de la Mesquita de Xàtiva per atendre la gran quantitat de xiquets i xiquets allí escolaritzats així com la contínua demanda de places per accedir a aquest centre contrasta frontalment amb la Proposta que la Conselleria d’Educació, formació i ocupació de la Generalitat valenciana ha publicat per al curs escolar 2012-13 que preveu la supressió d’una unitat educativa al centre.

La proposta presentada pel Servei de Centres públics i planificació educativa de la Generalitat valenciana atén estrictament els criteris econòmics i no de qualitat educativa del Centre, ja que desestima i no posa en valor les sol·licituds i demandes de la Comunitat educativa del centre, on estan representats els professors i també els pares i mares dels alumnes, que denuncien reiteradament la massificació del centre i les condicions tan inadequades que no permeten atendre les circumstàncies tan especials dels xiquetes i xiquetes allí escolaritzats així com no permet atendre noves sol·licituds d’altres menors que no poden accedir-hi per manca d’espai per escolaritzar-los.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Instar a la Generalitat valenciana, Conselleria d’Educació, formació i ocupació, Servei de Centres Públics i Planificació Educativa (Secció d’Educació Infantil y Primària), a ESMENAR LA PROPOSTA de Modificació d’arranjament escolar 2012-13, MANTENINT LES UNITATS ACTUALS PER A L’ARRANJAMENT DEL CURS 2012-13.
2. Així mateix l’Ajuntament de Xàtiva adquireix també en aquest plenari el compromís de fer les gestions necessàries amb la Generalitat valenciana per que a curt termini incorpore al seu Pressupost la REMODELACIÓ INTEGRAL I AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS del Centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita per atendre amb la dignitat que es mereixen els xiquets i xiquetes allí escolaritzats.

3. L’Ajuntament de Xàtiva es compromet al manteniment ADEQUAT de les actuals instal·lacions i a la seua millora de manera subsidiària si fós el cas.