El PSPV de Xàtiva recrimina la doble moral i el doble discurs del partit popular de la ciutat

Xelo Angulo, ha manifestat la seua indignació i la del seu grup municipal pel vot en contra del PP, a les propostes de la moció presentada perquè la Generalitat valenciana, mantinga les unitats actuals al Col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita

“El doble discurs del PP votant en dos llocs de manera oposada a la mateixa proposta: davant dels col·lectius de la ciutat voten a favor i en el moment de la veritat i des d’on s’ha de fer l’exigència formal i institucional per part de l’Ajuntament en ple es vota en contra d’exigir-li a la Generalitat valenciana, també del PP, que es mantinga la unitat que tanta falta fa a aquest centre”.

La regidora socialista de l’Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo, ha manifestat la seua indignació i la del seu grup municipal pel vot en contra de nou a les propostes de la moció presentada el darrer divendres al ple per exigir com Ajuntament de Xàtiva institucionalment que la Generalitat valenciana mantinga les unitats actuals per a l’arranjament del curs escolar 2012-2013 al Col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita

Per a la regidora socialista: “Aquest vot en contra d’una moció manifesta de nou la doble moral i el doble discurs del partit popular de la ciutat on davant dels membres del Consell escolar municipal i dels afectats, per quedar bé, vota a favor de demanar conjuntament la no supressió i en el moment de la veritat en que ha de ser l’Ajuntament qui exigisca a la Generalitat li dona la volta i canvia el seu vot per no enfrontar-se amb el PP de la Generalitat valenciana”.

Hem de recordar que al Consell escolar municipal ni el PSPV-PSOE ni cap altre grup de l’oposició està representat i que les decisions que es prenen des d’aquest òrgan són consultives i que no són vinculants, és a dir, que les decisions del consell no tenen la força suficient per ser efectives si no van ratificades per l’òrgan superior de la Ciutat que és el ple de l’Ajuntament. És a dir, que tot i que la voluntat del consell escolar de la ciutat siga aquesta exigència de la no supressió, per part de qui té la majoria del ple, és a dir, per part del PP de Xàtiva no hi ha cap voluntat d’exigir com a Ajuntament que la Generalitat no la tanque, tot i que la resta de grups de l’oposició han donat el seu suport a la moció presentada pel grup socialista.

És de vergonya el que fa el PP amb la seua doble moral i que no pose per damunt dels interessos partidistes la prioritat del benestar i futur dels xiquets i xiquetes escolaritzats al Col·legi, aprofitant-se de la seua majoria.

Recordar també que aquesta regidora i el seu grup porta demanat des de fa 5 anys la incorporació al consell escolar municipal de la ciutat del seu grup i també ha exigit al ple i per escrit en reiterades ocasions ser informada de les convocatòries i acords que es porten a terme al consell escolar municipal, demanda que ha estat desatesa pels regidors d’educació del PP de Xàtiva, anterior i actual i que manifesten la poca transparència i confiança en que la seua gestió estiga fiscalitzada per l’oposició en pro del benestar dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva, en aquest cas, en pro d’una educació a la nostra ciutat de qualitat.

«Des del Partit socialista portarem de nou al Plenari de l’Ajuntament, que és qui té la potestat de definir la quantitat de membres que composen el Consell escolar municipal, una proposta de redefinició del mateix amb la incorporació del nostre grup de l’oposició, en favor de l’educació de la nostra ciutat, per la màxima participació i transparència i per tal de vetlar pel compliment també a nivell institucional al Ple-de l’Ajuntament dels acords i propostes que es tracten al Consell escolar municipal», va conclouré Angulo.