El propietari d’una vivenda

Per Salva Calvo.

Aquitecte Técnic Col·legiat e Enginyer de l’Edificació.

Ens agradaria donar a conéixer un dels agents més importants que intervenen a l’edificació, d’aquesta manera tot el món puga entendre qui és el propietari d’una vivenda unifamiliar o un bloc de vivendes. I per descomptat, les obligacions que hi tenen.

Aleshores qui és el Propietari d’un habitatge? Doncs, és aquella persona física o jurídica propietària d’un bé immoble com és un pis d’un bloc de vivendes o una casa. Tenint els drets de propietat sobre ella, però amb unes obligacions que també cal complir.
I quines són aquestes obligacions?
• És obligació dels propietaris d’un habitatge conservar en bon estat l’edificació mitjançant un adequat ús i manteniment.
• És obligació rebre, conservar i si hi ha una venta de la vivenda, transmetre la documentació de l’obra executada, així com les assegurances i garanties que conté la vivenda.
• És obligació que els usuaris d’un habitatge que siguen propietaris o estiguen en règim de lloguer, facen una adequada utilització dels edificis, tant a les seves vivendes com als elements comuns com terrasses, patis de llums, escales, ascensors… Aquesta correcta utilització cal estar amb conformitat a les instruccions d’ús i manteniment. Normes contingudes a la documentació d’obra executada.
Per millorar la comprensió de l’article, comentem que els propietaris deuen mantenir i transmetre la documentació d’obra executada. De segur, que us preguntareu quina és aquesta documentació. Doncs aquesta documentació és:
-Certificat Final d’Obra.
-Cèdula de primera ocupació (Habitabilitat).
-Bolletins oficials d’instal·lacions (Electricitat i fontaneria).
-Escriptura delhabitatge.

-Registre de la Vivenda.

-Llibre de l’Edifici.

I què és el llibre de l’Edifici? Doncs és un llibre que ha de proporcionar el Promotor al primer propietari de la vivenda i aquest als posteriors. Aquest llibre està format per dues parts, a la primera part hi ha una explicació de les característiques constructives de l’edifici (Cimentació, estructura, cobertes…). A més a més, conte memòries de qualitats, documentació d’obra, llistat de constructors i subcontractistes, superfícies de vivendes…

I a la segona part d’aquest llibre, apareix el manual d’ús i manteniment de l’edifici, on es pretén que el propietari tinga unes pautes d’utilització i manteniment del habitatge i de l’edifici on viu, per tal que puga mantenir al llarg del temps les característiques funcionals i estètiques inherents a l’edifici projectat.

Com a conclusió m’agradaria puntualitzar, que com a propietaris de la nostra vivenda, tenim obligacions que hem de complir per allargar la vida útil del nostre edifici. No val allò de buscar sempre responsables al constructor o al promotor. Estem obligats a realitzar un manteniment de l’edifici al llarg dels anys. Està clar que no és el mateix que els problemes es donen al cap de pocs anys de finalitzar l’execució de l’obra, que al pas de 20 o 30 anys, on haurem de fer les rehabilitacions necessàries per aconseguir que el nostre edifici augmente la seva vida funcional i estètica. Amb açò no vull justificar moltes barbaritats que s’han comés a la construcció als últims anys, sinó fer saber que com a propietaris tenim l’obligació de rehabilitar elements com instal·lacions, cobertes, façanes i totes aquelles coses que necessiten una cura constructiva.