El PP exclou a Esquerra Unida i Bloc del Consell Municipal Esportiu

Chapí “una vegada més l’Alcalde Alfonso Rus qüestiona la Participació ciutadana al Consell Esportiu”

En paraules de la regidora, Cesca Chapí «un Consell ha de tenir poder decisiu i ser la veu dels col·lectius esportistes, així la Coordinadora d’ Associacions esportives de Xàtiva és la que ha de tenir el pes de la representació, actualment sols té tres representants” A més Chapí considera que “la reforma del Consell proposada pel PP feia d’aquest òrgan un ens presidencialista i buit de participació real”. A més, des de la formació d’esquerres s’ha assenyalat que “el Consell té una partida pressupostària aproximada al milió d’euros que cal fer-la transparent i per això és necessària la participació”

Així, doncs, des d’EU s’ha destacat que “calia fer una revisió total dels estatuts. Tanmateix Rus fent gala del seu tarannà antidemocràtic ha exclòs a dos partits de l’oposició sense motius realment justificats”. D’aquesta manera segons Chapí “Rus ha deixat en l’aire la modificació dels estatus del consell esportiu, anul·lant el debat i, deixant que l’únic òrgan sectorial que tenia representació, estiga en mans del PP que són els qui actualment tenen tot el poder de govern”.

EU també ha informat de que “els Estatuts del Consell Esportiu municipal no s’havien modificat des de 1994 i amb aquesta Reforma es pretenia refondre en un sol òrgan, les funcions desenvolupades per la Junta Rectora i el Consell de Gerència i afegir una disposició addicional en la qual la gestió econòmica, segons el pressupost, la rendició comptes, l’adjudicació de contractes menors d’obres, subministres i serveis…correga a càrrec de la presidenta del Consell Yolanda Sipán”