El nou Govern Municipal d’Albaida exposa la greu situació actual

L’Ajuntament anuncia accions que permetran un futur més esperançador

L’Alcalde, que serà l’únic regidor en percebre una remuneració per la seua dedicació al front de l’Ajuntament, s’ha reduït el sou més d’un 25 %, respecte a l’anterior batlle.
S’ha anunciat l’inici d’una Auditoria Econòmica i de Personal per analitzar la situació actual de l’Ajuntament d’Albaida i també esclarir diversos aspectes de la gestió de l’Empresa Pública Municipal “GESTIONA”, que els actuals governants han qualificat de “altament dubtosa”.

El Govern Municipal al front de l’Ajuntament d’Albaida ha comparegut davant dels medis de comunicació per fer balanç del primer mes de gestió al front de l’Ajuntament d’Albaida i al mateix temps exposar les traces generals sobre les que han basat les primeres accions de govern, tenint sempre presents els principis de gestió eficient, transparència, progrés, benestar social, sostenibilitat, participació i igualtat, que es reflecteixen al “Pacte per Albaida” signat pel BLOC – Compromís, PSPV PSOE i UCiD, que va possibilitar el seu accés al consistori de la ciutat.

Davant dels medis de comunicació han estat l’Alcalde d’Albaida, Josep Antoni Albert i Quilis, pertanyent al Grup Municipal del BLOC – Compromís; la 1a Tinent d’Alcalde i Regidora de Benestar Social i Sanitat, Eva Tormo Guillen, del Grup Municipal del PSPV-PSOE; i el 2on Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Joan Antoni Juan Perona, integrant del Grup Municipal d’UCiD.

L’Alcalde de la Ciutat, Josep Antoni Albert i Quilis, ha exposat primerament els acords programàtics definits al mencionat “Pacte per Albaida”, subscrit per les forces del govern municipal, que són els següents:

  • Garantir els serveis públics bàsics als ciutadans d’Albaida amb una gestió eficient, equilibrada i participativa dels recursos.
  • Efectuar una auditoria econòmica, de procediment i de personal.
  • Aplicar el pla de sanejament econòmic per reduir l’endeutament.
  • Fomentar polítiques actives d’ocupació i de formació.
  • Establir mecanismes de participació ciutadana.
  • Fomentar la participació de les associacions locals.

D’altra banda, el primer edil ha anunciat que, tal i com es va aprovar al plenari del passat 12 de juliol, la seua dedicació al front de l’Ajuntament d’Albaida serà en règim de dedicació exclusiva, fet han vingut sent habitual en els anteriors governs municipals. No obstant, el sou de l’Alcalde s’ha fixat en 38.000€ bruts anuals, pel que es marca una disminució de quasi 12.000 euros en base a les remuneracions que percebia l’anterior Alcalde del Partit Popular.

Respecte a les retribucions per assistència als òrgans col·legiats, tals com Comissions Informatives o de Coordinació d’Àrea, el Regidor d’Hisenda i 2on Tinent d’Alcalde, Joan Antoni Juan Perona, ha anunciat una rebaixa del 35 %, on ha destacat que els Regidors del Govern Municipal no rebran cap remuneració per assistència a les Comissions de Coordinació d’Àrea, que funcionen per coordinar la gestió dels governants i dels tècnics municipals.

Igualment, el regidor responsable de l’Àrea Econòmica ha destacat que la minora en les retribucions que percebrà l’Alcalde, junt amb la rebaixa en les retribucions dels Regidors i el fet d’haver eliminat les retribucions per la dedicació parcial que venia exercint l’anterior Regidora d’Hisenda (1.400€/mensuals), suposaran un estalvi general del 55% en la despesa econòmica, fet que marca la línea de treball a seguir pel nou Equip de Govern Municipal, que buscarà l’optimització dels recursos, passant per l’equilibrament entre els ingressos mensuals, que a hores d’ara es fixen en uns 200.000€, i les despeses mensuals periòdiques, que sumen un total de 450.000€, fet que provoca que cada mes es gènere un dèficit de 250.000€.

Aquesta darrera situació de descontrol en la despesa ha provocat a que el deute viu de l’Ajuntament d’Albaida se situe actualment al voltant dels 18 milions d’€, tal i com ha anunciat el propi Alcalde a la roda de premsa.

En base a la greu situació financera, l’Equip de Govern ha confirmat la posada en marxa d’una auditoria que s’encarregarà d’avaluar l’estat general de les arques municipals i que inicialment estarà finalitzada al mes de setembre. Amb els resultats de l’estudi econòmic es realitzarà un Pla de Sanejament que els governants municipals s’han compromès a “complir fidelment, per a que no quede com a paper mullat, tal i com ha passat amb els anteriors Plans, que no han arribat a aplicar-se mai”, extrem que han manifestat des del govern.

D’altra banda, la Regidora de Benestar Social i Sanitat i 1a Tinent d’Alcalde, Eva Tormo Guillen, ha qualificat la situació actual de “dura realitat” al mateix temps que ha apuntat que és “conseqüència de la irresponsabilitat de l’Alcalde i de l’Equip de Govern del PP manifestada durant els seus 8 anys de manament”.

La 1a Tinent d’Alcalde ha manifestat també la necessitat de que “el poble siga conscient de la situació actual” i ha apuntat que hi ha que “treballar amb imaginació, aprofitant tots els recursos que ara mateix tenim i tots aquells que siguem capaços d’aconseguir per poder donar els serveis necessaris i que els ciutadans es mereixen”.

Eva Tormo ha exigit a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de València “que facen els esforços necessaris per a què aquesta població puga eixir endavant, perquè no hem d’oblidar que qui ens ha posat on estem són els seus companys de partit”.

Els tres regidors han coincidit en apuntar que tot i la complicada situació del consistori, es troben esperançats i il·lusionats, i a més a més completament convençuts de que amb el seu esforç i amb la col·laboració de tota la població es podrà eixir endavant, al mateix temps que han apel·lat a la complicitat de la població per prendre les decisions necessàries en benefici sempre dels ciutadans i de les ciutadanes, als que han qualificat com a la màxima prioritat del nou govern.

“GESTIONA” una gestió en dubte

A la roda de premsa s’ha aprofitat també per exposar la situació actual de l’empresa pública de l’Ajuntament d’Albaida, “GESTIONA”, que ha de passar per un exhaustiu procés d’audició dels seus conters i de les seues tramitacions, que han estat qualificats pels governants com “altament dubtosos”.

Al respecte ha estat el mateix Alcalde i ha informat de com l’anterior govern municipal va presentar el 10 de juny, un dia abans d’expirar el seu manament al front del consistori, una sol·licitud d’obertura de la fase concursal (concurs de creditors) davant del Jutjat Mercantil de València, fet que el nou govern no va conèixer fins dies desprès de la seua pressa de possessió.

Aquesta circumstància, afegida al fet de que els Llibres de Comptabilitat de l’empresa no estaven dipositats a l’Ajuntament d’Albaida, que és on està ubicada la seu social de l’empresa pública, si no que varen haver de sol·licitar als anteriors responsables que els entregaren, manifesten grans dubtes respecte a la gestió portada al front de l’empresa municipal pels anteriors governants.
* FOTO: L’Alcalde d’Albaida, Josep Antoni Albert i Quilis, junt amb la 1a Tinent d’Alcalde Eva Tormo i el 2on Tinent d’Alcalde Joan Antoni Juan.

Un comentario sobre “El nou Govern Municipal d’Albaida exposa la greu situació actual”

Los comentarios están cerrados.