El Grup Municipal d’EU presentarà al·legacions al pressupost de l’any 2013

Lorente «el pressupost per 2013 és una oportunitat perduda per construir una ciutat compromesa amb la promoció econòmica i l’emergència social»
El Grup Municipal d’EU presentarà al·legacions al pressupost de l’any 2013 «perquè s’enfonsa més en la crisi». El portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, explicava que “el pressupost aprovat inicialment per la majoria absoluta del PP suposa una oportunitat perduda per construir una ciutat compromesa amb la promoció econòmica i l’emergència social”. Lorente reivindicava que «es moment de posar en el centre de l’acció política municipal la promoció del treball en la ciutat i la màxima cobertura d’aquelles situacions d’emergència social que s’estan donant». En aquest sentit, EU ha informat que insistirà en que “les partides de Presidència, Fira i festes que ascendeixen conjuntament a 1.074.500€ se’ls redireccione un 25% d’eixe total per incrementar les partides d’ajuda a l’Emergència Social fins a 72.000€, implementar una Renda Mínima Garantida a nivell local amb una aportació de 90.000€ que aniria encaminada a 100 famílies que rebrien 300€ durant tres mesos, dotar amb 20.000 l’Oficina de Mediació Hipotecària Municipal per intermediar entre les entitats financeres i les persones afectades per un procés de desnonament, reforçar el Servei d’Informació i Orientació del Departament de Benestar Social amb 25.000€, elaborar un Pla per al Desenvolupament Local amb 36.000€ per dinamitzar a través de PROEXA l’activitat econòmica de la ciutat i posar en marxa l’Abonament cultura amb 10.000 euros”.

Per altra banda, des de la formació d’esquerres també s’al·legarà el pressupost per «evitar el constant debilitament de la participació de la resta dels grups municipals en l’elaboració del pressupost al incomplir-se d’una manera reiterada la legislació que afavoreix l’accés, estudi i aportació de propostes”. A més des de la coalició es preten «introduir mitjançant les al·legacions un impuls al seguiment de les ordenances de respecte medi ambiental; complir amb la Llei de Cooperació i recuperar la política de solidaritat amb el Tercer Món de l’Ajuntament donat que les ajudes al Fons Valencià han desaparegut; i estudiar les inversions pressupostades per crear ocupació directa per a dones. Des d’EU insistim en la urgència d’un canvi en l’orientació del pressupost municipal: no es moment de focs d’artifici i sí d’ajudar a les persones»