El Grup Municipal Compromís de L’Alcúdia de Crespins denúncia l’abandonament del Ecoparc

El Grup Municipal Compromis de l’Ajuntament de L’Alcúdia de Crespins denúncia públicament la situació de total abandono de l’Àrea d’Aportació- Eco-parc que patis.

El nostre portaveu Pedro Garcia León en la ultima junta de portaveus ja denuncia al Sr. Alcalde l’estat de l’Àrea d’Aportació comunica’n-li que la gent estava depositant els residus fora del recinte i per tant embrutant tot el paratge natural amb el consegüent perill d’incendi.

Hem comprovat in-situ que l’Alcalde Javier Sicluna no a pres les mesures per a corregir esta situació,tenim que expressar que es tracta d’un paratge molt volgut pels veïns que desfruiten dels seus passejos o practiquen esport com la puja a la plana i quan tornen al poble estan indignats d’esta situació d’abandó i deixadesa per part del Ajuntament.

Nosaltres com a grup Municipal ja que l’ajuntament no est a fent res per solucionar esta situació farem diverses accions com denunciar al SEPRONA i la Conselleria de Medi ambient d’esta situació ja que entenem que este paratge té un valor medi ambiental important per als veïns del nostre poble.