El Govern de Benigànim justifica la nova taxa a vehicles per xafar la vorera en què “és una obligació legal”

Els socialistes qualifiquen de “indignants” les explicacions donades als veïns que s’han queixat ja que l’aplicació de la norma és optativa

Els socialistes de Benigànim han qualificat de “indignants” les explicacions donades des del Govern Municipal que encapçala Juan Puchades (PP) als veïns que han protestat per la nova taxa per entrada de vehicles a través de les voreres. Segons han exposat diverses persones a la oposició, des de l’Ajuntament “els han dit que l’obligació de cobrar esta taxa està marcada per la llei, cosa que no és certa. Alguns veïns ens han comentat que ha estat el propi alcalde el que els ha donat estes excuses, però entenem que en qualsevol cas ningú donaria estes raons si no fora per indicació expressa de Puchades, i el que no es pot fer en cap cas és enganyar als veïns”, assenyalen els socialistes.

Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament de Benigànim va aprovar l’entrada en vigor en 2012 de l’ordenança que regula les “Entrades de vehicles a través de voreres i reserva de via pública per a l’aparcament exclusiu, aturada de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe”, una nova ordenança que deroga a l’anterior s’especifica que es tributarà per “entrada de vehicles a través de les voreres”, en definitiva per xafar la vorera.

Aquesta es va aprovar en els vots a favor del PP i en contra del PSPV, ja que el grup socialista argumentava que el govern de Juan Puchades no podia posar noves taxes i augmentar la càrrega impositiva als veïns i veïnes, apuntant que “si necessiten més diners que miren de gestionar millor els que tenen, ja que l’endeutament del municipi es deu a la mala gestió del govern popular, no als veïns que paguen puntualment el seus impostos”, apunten.

Han estat diferents veïns els que s’han queixat per tindre que pagar aquesta taxa quan en els seus immobles no tenen guardat cap vehicle, queixant-se personalment a l’alcalde i presentant una instància reclamant l’exempció de dita taxa, “i a canvi han rebut només que excuses que a més a més no son vàlides, perquè al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la qual queda clar que l’aplicació d’aquest tipus de taxes és potestativa dels ajuntaments, i no obligatòria”. De fet en l’article 20 diu que “ les entitats locals (…) podran establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic”, com és “l’entrada de vehicles a través de les voreres”.

El grup socialista considera ”indignant” que Puchades i el seu govern «falten a la veritat als veïns i veïnes i que una volta més passen les culpes a un altre, siga un tècnic, siga una institució, o siga ara una norma reinventada al seu interès per justificar una mesura que no té raó de ser”, conclouen els socialistes.

Foto: http://www.inartec.es/paisajismo/beniganim/paisaje.html