El Govern d’Ontinyent s’autoimposa 1 milió d’euros de superàvit per a a cobrir els desfases econòmics provocats pel PP

El Plenari de l’Ajuntament d’Ontinyent aprovava ahir amb els vots favorables de tots els grups polítics excepte el PP els pressupostos municipals per a enguany, que contemplen 25 milions d’euros de gastos i 26 d’ingressos. Aquest estalvi, segons es va exposar a la sessió, servirà per començar a pagar el dèficit de 2’3 milions d’euros amb que es va tancar l’exercici pressupostari de 2010 baix el govern del PP.

“Si ara som responsables i reduïm el deute, estem invertint en el futur d’Ontinyent”, manifestava el regidor d’Hisenda i portaveu de Compromís, Josep Francés. Francés destacava que els comptes municipals garanteixen els serveis als ciutadans i afavoreixen la nova activitat econòmica. Tot açò, a més a més, sense necessitat d’haver pujat els impostos i presentant els pressupostos amb la màxima transparència, comunicació i participació.

Des del PP, Maria Abad va tractar de justificar el vot en contra als pressupostos del seu grup sent molt crítica amb el repartiment de les diverses partides contemplat a la proposta del Govern d’Ontinyent. Així mateix, va defensar la gestió realitzada durant els anys de gestió del seu partit al front del Govern Municipal, explicant que es van adaptar a les circumstàncies de la crisi, i “encara que alguns no s’ho creguen” van aplicar un pla d’austeritat des de 2007.
El portaveu d’EU, Manuel Ruiz, va posar de relleu la vessant social dels pressupostos, que han respectat íntegrament les partides destinades a associacions sense ànim de lucre que duen a terme tasques socials, “perquè els que no han generat la crisi no tenen per què pagar-la”.
Des del grup socialista intervenia el regidor Joan Sanchis, qui a més de lamentar el condicionant que ha suposat “la pèssima herència del PP”, destacava l’ampli recolzament que ha tingut la proposta de pressupostos per part dels integrants del Consell Econòmic i Social i el Consell de Participació Ciutadana.

Després de l’aprovació del pressupost municipal per a 2012, el plenari va incloure el tractament d’altres punts contemplats a l’ordre del dia. En aquest sentit, es l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’ajuda a domicili va comptar amb els vots favorables de PSOE, COMPROMÍS i EUPV, i en contra del PP; i es van aprovar per unanimitat les ordenances reguladores de les bases per a la concessió de beques de menjador escolar, llibres escolars i d’escoles infantils de l’Ajuntament d’Ontinyent. També va haver acord unànim en la proposta de no aplicació de l’actualització d’acord amb I’IPC de les retribucions dels membres de la Corporació amb algun règim de dedicació.
El punt referit a la modificació del contracte de lloguer de l’immoble on se situa la Prefectura de la Policia Local, va generar un intens debat, tot i que finalment va comptar amb els vots a favor de PSOE, COMPROMÍS i PP, i l’única abstenció del regidor d’EUPV.