El departament de salud Xàtiva-Ontinyent crea una plataforma anti-retallades

Ahir dimecres, 1 de febrer, es reuniren al centre de salud de Xàtiva els membres de la Plataforma anti-retallades del departament de salud 14, que pertany a l’àrea de Xàtiva-Ontinyent.

Tots es centres de salud de la zona estigueren representats a l’assemblea, que contava amb més de 100 assistents.

Els treballadors sanitaris acordaren per unanimitat els següents punts:
1.-Demanar que siga derogat de forma immediata del Decret-Llei 1/2012, de 5 de gener del Consell, de Mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, ja que existeixen tot un seguit de mesures a aplicar molt mes efectives per a ajudar a la greu crisi econòmica de la nostra Comunitat i que passen per disminuir les prebendes a la classe política, a la banca… que són els vertaders causants de l’actual situació.

2.-Fer saber a tots els Sindicats que les mesures adoptades per al mes de febrer ens semblen insuficients i que abans de l’aplicació efectiva del Decret, sol·licitem la convocatòria d’una vaga indefinida en tots els sectors afectats pel Decret per part dels únics facultats per a açò que són els Sindicats.

3.- Considerem que és nostre deure d’advertir a l’opinió pública del menyscapte i de la deterioració en l’atenció als usuaris del sistema públic de salut, que es derivarà de l’aplicació de les mesures que s’anuncien en el desenvolupament d’aquest Decret i del denominat Pla de Millora de l’Eficiència que contempla fins a 300 possibles actuacions, extremadament agressives, moltes d’elles amb els drets dels professionals i usuaris i que van a suposar la fi de la sanitat publica.

4.- Fer arribar aquestes conclusions a l’opinió publica per mitjà de notes en els mitjans de comunicació , juntes de personal … i recalcar que totes les mesures que estem desenvolupant van encaminades a informar a la població del greu risc que corre la qualitat assistencial que avui presta el sistema sanitari publique i que tants anys ens ha costat a tots d’aconseguir.