El CP Jacinto Castañeda de Xàtiva plantarà demà la seua falla

La falla d’aquest any té com a lema “L’AIGUA FONT DE VIDA”.
El 15 de març, després d’unes setmanes d’intensa activitat al CP. Jacinto Castañeda i amb l’esforç conjunt d’alumnes i professors/es, tot emmarcat dintre d’un projecte de treball que es du a terme cada curs amb motiu de les falles, es plantarà i cremarà la falla d’aquest any té com a lema L’aigua font de vida”

Al caramull trobarem “La casa de les aigües”

Cada cicle disposa d’una cara d’un prisma quadrangular que formarà part de l’estructura central que serà el suport del caramull, a més a més tenen una base, que completarà l’escena assignada per a cada cicle:
Ed. Infantil: “LA CASA DELS NÚVOLS”
Ed. Primària 1r Cicle: “LA CASA DEL NAIXEMENT”
Ed. Primària 2n Cicle: “AIGUA ÉS VIDA”
Ed. Primària 3r Cicle: “ELS USOS DE L’AIGUA”

Cadascun dels prismes es situarà per al seu treball als corredors o llocs habilitats de cada cicle i es completarà amb la decoració, figures o elements fets en cartó que completaran allò que cada cicle ha decidit representar al seu quadre faller.
A més s’elaboraran els versets de crítica / explicatius d’allò que hem volgut representar.
Per a treballar, a nivell general, “La Falla” s’està elaborant un esbós amb la seua explicació que permetrà treballar als nostres alumnes tots els aspectes de la falla (disseny, crítica, vessant artística, lúdica,…).

Finalment es podrà veure el treball conjunt el dia de la plantà, divendres 15 de març, on seguint l’horari establert, cada cicle farà el muntatge de la seua escena per poder fer la visita amb els alumnes on veuran la falla totalment muntada abans de seua cremà a les 12:30 hores.

FALLES 2013

Lema: “L’aigua font de vida”

L’aigua Font de vida,
la seua casa està molt manida,
amb aquesta la coneixerem
i dels seus usos tots gaudirem.

L’aigua al nostre voltant present està,
en tanta que en tenim l’haurem de cuidar,
sinó volem que ens puga faltar,
i molt mal ho pogam passar.

De l’aigua un bon ús farem,
d’ella tots junts gaudirem;
i cal que sempre la cuidem,
sinó “sequets” ens quedarem.

A Infantil amb el cicle de l’aigua estem,
i si bé no l’expliquem aquest trencarem;
als xiquets bojos tornarem,
i amb les ones, gotes, núvols I rajos ens quedarem.

De l’aigua aprendràs
que en té tres estats,
en sòlid, líquid i gasós la veuràs,
sempre en algun d’ells la trobaràs.

Si a la cova negra has d’anar,
sàpigues que no la tens que embrutar;
la natura respectaràs,
i així, satisfet et trobaràs.

Hem de tindre memòria,
i recordar la prehistòria,
si ells ens vegeren dia a dia
només veurien porqueria.

Si l’aigua vols estalviar
l’aixeta deuràs de tancar,
així a tots arribarà
i els éssers vius t’ho agrairan.

Les aigües d’aquesta cascada serviran
per a que les vaques puguen pasturar
les flors pugem olorar
i els peixos puguen nadar.

L’aigua empantanà
molts usos ens donarà,
per les “arcaetes” arribarà
i en la Font de la Bola et dutxaràs.

Tots nosaltres de l’aigua gaudirem,
en estiu i en hivern moltes activitats farem;
pescar, viatjar, jugar i nadar
sense el banyador oblidar.