El Consell de Participació Ciutadana d’Ontinyent destaca la necessitat de conscienciar a la ciutadania sobre la reducció en la generació de residus

S’estudiarà la realització de campanyes adreçades especialment als escolars, veïnat i persones que gaudeixen de la natura

El Consell de Participació Ciutadana d’Ontinyent ha explicitat la necessitat que hi ha a la ciutat de fer campanyes de conscienciació ciutadana que ajuden a reduir el volum de residus que es genera a la ciutat, el tractament dels quals (junt amb la seua recollida i amb la neteja viària i d’edificis) suposa al voltant de 4 milions d’euros anuals de despesa per al consistori.

Esta és una de les principals conclusions de la recent reunió d’aquest consell integrat per representants veïnals i municipals, que es realitzava amb caràcter monogràfic per tal de tractar precisament la gestió de la neteja i la recollida i tractament de residus. El regidor de Participació Ciutadana i President del Consell, Manuel Ruiz, que acudia a l’encontre acompanyat pels regidors de Sostenibilitat, Fran Quesada, i el d’Obres i Neteja, Manuel Cuesta, explicava que aquesta reunió “va ser un compromís que vam adquirir amb el consell quan vam tractar les ordenances, per tal de donar detalls dels costos que te l’ajuntament concertat amb les empreses que gestionen estos serveis, i la dinàmica que va a seguir-se durant els propers anys per les regidories implicades”.

Després de la introducció feta per Ruiz, el regidor Fran Quesada va detallar la informació prèviament facilitada als membres del Consell sobre els serveis de recollida de fem i recollida selectiva, així com el tractament de residus, aportant dades sobre els costos dels serveis. Quesada incidia en la idea que “el cost de la recollida de residus és el menys important, perquè el problema real i el cost important és la gestió, eliminació i/o tractament dels residus, aplicant les tres “r”, reciclar, reduïr i reutiltizar”.

El regidor d’Obres i Neteja, Manuel Cuesta, també va facilitar informació sobre el servei de neteja tant dels carrers o vies públiques com dels edificis municipals o públics. Segons detallava Cuesta, “vam tractar d’oferir una informació completa, incloent les fórmules d’estalvi que es proposen, així com dades relatives a la neteja del clavegueram així com dels aseos portàtils, la desratització, desinsectació i tractament preventiu de la legionel.la”.

Els representants veïnals van exposar a tots dos els seus plantejaments i els van fer preguntes sobres els serveis i costos, plantejant dubtes i proposant diverses millores, que van ser ateses pels regidors.
El regidor de participació ciutadana ha explicat que entre les principals conclusions a que es van arribar a la sessió esta que els costos de la recollida, gestió i tractament de residus, així com la neteja viària d’edificis, són molt elevats, de 4 milions d’euros, i que la conscienciació és molt important. Per aquest motiu, segons es va exposar, caldrà fer campanyes dins dels centres educatius, mon veïnal i persones que gaudeixen de la natura.

A la reunió del consell es va destacar igualment que cal incidir en aplicar les normes i ordenances que regulen la matèria amb més control policial, així com seguir estudiant les possibilitats per reduir el volum dels residus i distribuir de manera més justa el pagament tant per part dels veïns com dels autònoms i empreses. Igualment, es potenciarà la bústia de reclamacions del veïnat, per tal de millorar el servei.
Segons explicava Manuel Ruiz, també es va comentar el compromís que hi ha des del Govern Municipal de modificar al mes de desembre la Carta de Participació Ciutadana, “que en 16 anys no s’havia modificat, i està obsoleta”. El regidor concloïa que la valoració és molt positiva “perquè entenem que hi ha fluïdesa en la comunicació amb les associacions veïnals, i la reunió va ser molt relaxada i fructífera. Volem que en esta nova etapa la participació ciutadana siga real, que els ciutadans coneguen amb total transparència com estem gestionant l’ajuntament i replegar també les seues suggerències”, destacava el regidor.