El col.lectiu Camot es concentra a Xàtiva per a demanar als contribuents que facen objecció fiscal

camot-concentracio
Informen als veïns que es pot exigir en la declaració de la renda que els impostos no es destinen a despeses militars

L’Associació Amics i Amigues de Camot de Xàtiva han convocat a la població este divendres per a manifestar-se en contra de que els impostos dels contribuents es desvien per a despeses militars. Així, informen, els ciutadans i ciutadanes poden demanar en la seua declaració de la renda, que una part dels seus impostos s’utilitze per a altres fins socials que puguen paliar la situació econòmica actual.

26 Juny Concentració a la porta de Correus – Contra la crisi, la pobresa i les despeses militars

Aquest dissabte 26 de Juny vos esperem a la porta de correus a l’Albereda de Xàtiva des de les 19:30 amb motiu de fer una desfilada militar contra la crisi, la pobresa i les despeses militars. Si ho desitgeu podeu acudir amb el vostre uniforme particular amb un embut i una flor al cap.

Fullet Concentració

Amb aquesta concentració, volem exigir que les alarmants despeses militars existents siguen re orientades a cobrir les necessitats més bàsiques dels sectors més afectats per l’actual crisi econòmica, la d’aquelles famílies que tenen moltíssimes dificultats per a menjar cada dia.

Cal dir que:

  • A la comarca de la Costera, al mes de maig del 2010 hi som 7.874 les persones sense treball, el que representa una taxa d’atur prop del 20% de la població activa.
  • Més de la mitat tenen un treball en precari, amb un sou al voltant de 800 euros mensuals. Del total de contractes en precari, més del 60% són dones.- Més de mil familias viuen en una situació de pobresa, amb series dificultats per arribar a fi de mes.
  • Desenes i desenes de familias han sigut desnonades de les seues vivendes per no haver pogut pagar la hipoteca.

Front a tot açò:

  • Les despeses militars a nivell estatal són de 18.000 milions d’euros (més de 4 bilions de pessetes). 3.000 milions d’euros més del que volen “estalviar” en aquest any i el que vé en congelació de pensions, retardament de la jubilació, disminució de recursos destinats a la llei de Dependència, retall de de l’Ajuda Oficial al “Desarrollo”…
  • Les despeses militars per habitant a l’any suposen 395 euros.- Els diferents programes en armament vigents en l’actualitat suposen 29.500 milions d’euros. S’han donat subvencions a fons perdut a les industries armamentistes per valor de 14.000
    milions d’euros.
  • El desplegament espanyol en Afganistán ha costat més de 1.500 milions d’euros, la mateixa quantitat que s’estalviarà congelant les pensions.

Des de caMot diguem que:

En una època de crisi econòmica com l’actual no podem acceptar que les despeses militars respecte al pressupost general de l’estat representen el 5% dels recursos econòmics, els quals es retrauen d’altres partides de caràcter social.

Aquests diners, es diga el que es diga, no van destinats a cap funció humanitària ni a la defensa de la societat, sinó a la preparació de guerres i al benefici dels poders econòmics que fan d’àrbitres i policies del capitalisme salvatge que ens atenalla.

camot-estand

A més també volem informar-vos de que aquest dimarts començarem amb motiu de la campanya, les nostres tradicionals accions per l’objecció fiscal.

Aïr dimarts vam estar repartint futllets de la convocatòria al mercat i muntant el nostre particular estant amb el lema «Cap exercit defensa la Pau – Fem objecció fiscal» a la porta d’Hisenda, on si estàs interessat en realitzar-la et podem assessorar aquest divendres de 12:00h a 14:00h.

Et proposem ingresses la quantitat de la teva objecció fiscal a qualsevol projecte, colectiu, associació… que treballe pels drets socials, la injusticia i els més desfavorits…

Què és l’Objecció Fiscal a la despesa militar – OFDM?

La OFDM és la no disposició a col·laborar amb una de les pitjors maneres amb les quals el capitalis-me s’estén a nivell mundial: amb el militarisme i les guerres, encara que aquestes siguin maquillades últimament com “intervencions humanitàries” o “guerres contra el terrorisme”.

Amb la OFDM estem desobeint activament a la despesa militar en el moment de realitzar la declara-ció de la renda (IRPF). A nivell pura-ment tècnic, consistiria a deduir dels nostres impostos la part que es destinaria a fins militaristes.

Amb la OFDM no estem fomentant o impulsant uns “impostos a la carta” com alguna gent creu, si no que s’està utilitzant una eina que s’emmarca dintre de la desobe-diència civil, és a dir, el desobeir i trencar, pública i col·lectivament, una llei o norma que es considera injusta, buscant la seva superació per la societat (en aquest cas, la despesa militar i el militarisme).

La fi última de la OFDM és l’eliminació dels exèrcits, la investi-gació militar i el complex militar-industrial, mitjançant una reducció progressiva de les despeses militars. Fent OFDM mostrem el rebuig social que té la despesa militar en particular i el militarisme en general, al mateix temps que ens solidaritzem amb altres lluites que es donen en la nostra societat per mitjà dels projectes triats.

Amb els diners que desviem al fer la OFDM en la nostra declaració, proposem donar suport econòmi-cament lluites concretes, caixes de resistència o projectes socials.

Aportant aquests diners que es treu dels nostres actes de desobe-diència s’aconsegueix fer realitat projectes socials que no reben subvencions, i que permeten seguir treballant per una societat més justa i equitativa.

camot-objeccio

MANERES D’EMPLENAR LA DECLARACIÓ

L’Objecció Fiscal es concreta en el moment d’emplenar l’imprès que facilita l’Agència Tributària per a fer la Declaració de la Renda. El millor és fer la declaració de renda ordinària o simplificada i no la fulla de devolució ràpida. Es pot fer a mà, amb l’ajuda del programa informàtic de l’Agència Tributària.

Et proposem la xifra simbòlica de 84,00 € en protesta pels 84 països empobrits pel deute extern, o bé qualsevol altra quantitat fixa des de €1.

Ingresses la quantitat de la teva objecció fiscal en el projecte que hagis triat (demana dos rebuts, un per a tu i altre per a incloure en la teva declaració). És convenient que adjuntis també una instància dirigida al Delegat/a de Hisenda (veure model) al·legant els motius de la teva Objecció a les despeses militars; en ella li comuniques el total dels diners desviats i el projecte social alternatiu que has escollit. Emplenes els impresos de la declaració i a l’arribar a les deduccions generals, ratlla l’enunciat d’una de les caselles i afegeix “per objecció fiscal a les despeses militars” i la quantitat triada. Si utilitzes mitjans informàtics, pots incloure-la en algun dels apartats que la deducció de la quantitat global es fixa en tant “per cent”, o també incloure-la directament a mà.

RECORDA: encara que la declaració et surti a pagar, a retornar o de quota líquida zero, sempre et pots declarar persona objectora fiscal, reclamar els diners que dels teus impostos es destina a la despesa militar, i desviar-lo al projecte alternatiu.

El millor és fer la declaració de renda ordinària o simplificada i no la fulla de devolució ràpida.

C/ BLANC, 9
XÀTIVA
Associació amigues i amics de Camot