El col·lectiu d’Esquerra Unida continua amb el programa ParticipEU als barris

Aquesta setmana els veïns de la zona de la Murta, Germanies, Cases Barates.

El col·lectiu d’Esquerra Unida continua el proper dijous, dia 6 d’octubre, amb el programa ParticipEU als barris. Aquesta programa està permetent que el Grup municipal d’Esquerra Unida conega de primera mà les principals reclamacions i aportacions del ciutadans/nes.

Aquest programa continua amb l’objectiu de promoure la participació i el coneixement dels drets i deures de la ciutadania respecte l’administració local, aquesta setmana la cita és amb els veïns de la zona de la Murta, Germanies, Cases Barates. La setmana passada va tenir lloc el seu tercer encontre en la zona del nucli antic de la ciutat, d’un total de quatre encontres que han estat programats per aquesta primera ronda de reunions amb els diferents barris de la ciutat.

L’encontre del proper dijous serà l´últim d’aquesta primera ronda de contactes i tindrà lloc en els locals de les bandes de música, darrere del Gran Teatre, a partir de les 20:00 hores. Estan convocats els veíns dels barris abans esmentats. Amb aquesta reunió es continuarà amb la dinàmica d’escoltar a la ciutadania i explicar els diferents órgans polítics de l’Ajuntament, les seues funcions i la seua composició. A més es presentaran els dos regidors que conformen el Grup Municipal d’EU, Miquel Lorente i Cesca Chapí, amb l’objecte de que aquestos puguen aproximar la ciutadania al consistori.