El BLOC de Xàtiva acusa al PP de voler fer fixos càrrecs de confiança posats a dit

Suñer: “sembla que Rus deu veure prompte el seu final per a voler fer funcionaris tots els seus treballadors de confiança”

Segons fonts del BLOC de Xàtiva, la junta de govern local de l’ajuntament celebrada el 22 de juny va aprovar l’obertura d’un concurs oposició per tal de cobrir les places de ‘Tècnic de protocol i comunicació’ i ‘Coordinador d’actes i esdeveniments i Gran Teatre’, places que fins el moment estaven ocupades per personal eventual. Segons Cristina Suñer, portaveu del BLOC a l’ajuntament, “aquestes places responen a càrrecs de confiança de l’alcalde, posats a dit, que responen a criteris polítics i realitzen una funció políitca. Les persones que ara ocupen aquestes places de forma eventual, i que passaran per tant a ser funcionaris si com es preveu, superen el concurs oposició, són per tant del cercle de total confiança de l’alcalde, i es vol afavorir que ocupen aquest lloc de manera definitiva. Per a nosaltres cada vegada més s’està produint una discrecionalitat en la manera de concórrer a una plaça pública, sense tindre en compte els mèrits de cada persona, sinó tan sols la seua pertanyença als cercles del partit en el poder. Com a mostra podem dir que aquesta setmana també s’ha incorporat de manera eventual en el departament d’obres una persona sense haver-se fet cap concurs ni provisió de places, ocupant el lloc d’un treballador que ja no està a l’ajuntament i a la que sembla que s’ha contractat sense entrar a formar part del personal laboral de l’ajuntament.”
Per a Suñer, “des del BLOC considerem que la manera d’actuar del govern del PP, fent funcionàries a totes les persones que ha anat col·locant al llarg dels anys que està al càrrec del govern de la ciutat, és completament inadmissible, dissenyant contínuament places de funcionaris expressament pensades per fer fixes persones que abans d’això s’havien col·locat a dit. Tot açò ens porta a preguntar-nos si Rus deu veure prop el seu final quan vol que l’ajuntament estiga ple de persones que són ‘dels seus’, hipotecant entre altres coses el futur de l’administració local.”