El Bloc de Barxeta denúncia una avaria al Tram C del Transvasament Xúquer-Vinalopó

Pont de BarxetaEl riu Barxeta abaixa tot brut

El Bloc de Barxeta denuncia una avaria en algun lloc del transvasament Xúquer-Vinalopó en el tram C situat entre Barxeta i Xàtiva. A conseqüència de la dita avaria, s’ha vist rebassat el sifó de Barxeta a la zona de “El Cremat” a l’eixida del túnel i s’ha vessat un cabdal no determinat d’aigua al Barranc “Sendes Blanques” i des d’ací al riu Barxeta.

A primeres hores del matí del dissabte 22 de gener, el riu Barxeta, al seu pas pel poble abaixava de gom a gom i amb un color terrós, l’estampa pareixia com si haguera plogut de fort i calent, tothom al poble es preguntava el motiu d’aquesta avinguda del riu, sense haver plogut ni una gota des de ja fa mesos.

El regidor del Bloc, Enric Soler, s’ha presentat a la zona d’on provenia el vessament i efectivament, provenia del sifó que hi ha al sector abans esmentat. Pot ser una avaria electrònica ha tancat una comporta en una zona no determinada en el tram de Xàtiva i ha fet que s’emplenara totalment la conducció i pel sobreeixidor del sifó de Barxeta vessar tot l’excés del cabdal que circulava per la conducció. La força de l’aigua era tal que ha trencat l’escullera construïda a l’efecte i ha inundat els bancals propers al barranc.

El terme de Barxeta està marcat per les torres d’una línia d’alta tensió d’Iberdrola i la ferida gangrenada del transvasament Xúquer –Vinalopó, que de llevant a ponent, travessa tot el territori del racó de Barxeta. La serra nord de Barxeta va patir un cremat al setembre passat. A més, el Riu Barxeta, declarat Paratge Natural Municipal, és objecte de vessaments incontrolats com aquest i fins i tot de captació d’aigües superficials per a reg.

Des del grup nacionalista s’instarà a l’equip de govern de l’Ajuntament a que demane informació a la CHJ sobre aquest incident i caldrà observar com haurà quedat d’afectada la fauna i la flora del Riu Barxeta.