El Bloc de Barxeta afirma que «Rus reviscola al govern municipal d’EUPV de la localitat»

Obres parc Barxeta

Segons diuen des del grup polític: «La subvenció es dedicarà al pagament del sobrecost de l’expropiació del parc«

La institució provincial que presideix Alfonso Rus ha concedit una subvenció de 20.000 € a l’Ajuntament de Barxeta, a través del Pla Addicional al Pla Provincial de Obres i Servicis (PPOS), destinada oficialment a “adquirir un solar per ampliar el Parc Municipal Jaume I”.

El portaveu del grup municipal del Bloc, Soler; afirma que la subvenció en realitat és “per ajudar econòmicament al municipi a pagar el valor de l’expropiació forçosa del solar que finalment fixe el Jurat Provincial d’Expropiacions”, segons li va respondre l’alcalde en el plenari de novembre.

Cal recordar que el projecte «d’Ampliació i millora del parc Jaume I” va ser aprovat per unanimitat el 22 d’abril del 2009 i estava contemplat dins del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana” amb un pressupost total de 165.166,54 €, desglossats en 69.722,10 € per a l’expropiació i 95.444,44 € per obres d’ampliació i millora. En aquell plenari, Soler ja va avisar que el seu grup estava obligat a votar a favor per responsabilitat política, perquè no es perdera la subvenció, ja que el termini de la presentació de projectes del “Pla Camps” finalitzava el mateix dia següent.

Soler critica la rapidesa i la imprevisió amb la qual es va confeccionar el projecte, i sobretot el no arribar a un acord amistós amb el propietari del solar. Després d’uns contactes desnerits, no van arribar a un acord en el preu de l’expropiació i l’Ajuntament finalment, va taxar l’expropiació en 78.535,04 €; front als 142.943 € que el propietari en demanava. Finalment, al no haver acord, l’expedient va ser traslladat al Jurat Provincial d’Expropiacions perquè fixara el preu just. El Bloc va votar en contra de la valoració de l’Ajuntament perquè pensava que s’estava abusant d’un ciutadà al expropiar-li un bé, sense el seu vist-i-plau.

La situació econòmica de l’Ajuntament és prou dolenta i amb una caixa famèlica, d’ací que per a fer front a la despesa econòmica que suposarà la sentència del Jurat Provincial d’Expropiacions, l’equip de govern d’EUPV amb la complicitat dels regidors del PP, s’han encomanat a Alfonso Rus perquè des de la Diputació, els “traga les castanyes del foc” i “traure’ls de l’embolic que s’han clavat”. Falta saber si en els 20.000 € n’hi haurà prou.