El Bloc d’Alzira reclama el mateix conveni de la Safor per mantindre el punt de trobada familiar

Aranda: “Si en Gandi?a han aconseguit que es continue donant el servei a tots els habitants de la Safor, no entenem perque? des del Partit Popular d’Alzira no es fa res al respecte”

Amb la visita de Rafael Blasco per a inaugurar el nou Jutjat mixt nu?m. 7 d’Alzira li demana?vem la reobertura del Punt de Trobada familiar, un servei important per als ciutadans i ciutadanes d’Alzira i de tot el seu partit judicial.

El dia 29 de gener va eixir publicat en premsa l’acord entre la Fundacio? FAVIDE i la Mancomunitat de la Safor per renovar el servei. En les negociacions va participar el portaveu del Partit Popular de Gandia, Arturo Torro?, que mostrava la seua satisfaccio? per l’acord.

Si en Gandi?a han aconseguit que es continue donant el servei a tots els habitants de la Safor, no entenem perque? des del Partit Popular d’Alzira no es fa res al respecte. De fet, la mocio? que presentarem el divendres 21 de gener no es va tractar en el ple ordinari del dia 26, cosa que parla ben a les clares de la inopera?ncia de l’equip de govern de la nostra ciutat.

Estem parlant d’una inversio? d’uns 35.000 €. Podem traslladar a Alzira el que diu el Sr. Torro? respecte a Gandi?a: “e?s insignificant per a Gandia tenint en compte les quantitats que maneja el govern local: «Per a la revista Tot Gandia se destina una partida de 180.000 euros», i va afegir: «El Punt de Trobada e?s molt me?s important…” Recordem que, en Alzira, l’Alcaldessa es gasta 50.000 € en el BIM (Butlleti? d’Informacio? Municipal).

Continuant amb el tema judicial, Josep Maria Pan?ella, diputat del grup parlamentari COMPROMI?S, s’ha fet resso? de la situacio? del Registre Civil i Jutjats d’Alzira denunciada pel sindicat CSIF en contraposicio? a les quantitats invertides per la Generalitat en nous Jutjats presentades pel Sr. Blasco en la seua visita a Alzira.

Per eixe motiu, ha plantejat una pregunta a la Consellera de Justi?cia, Paula Sa?nchez de Leo?n, si te? previst atendre aquestes mancances en el Pla de Reforc?os del 2011 i que destine el personal necessari per a que els Jutjats d’Alzira puguen tramitar el volum de treball diari. Tot aixo? a l’espera del Palau de Justi?cia d’Alzira, la licitacio? del qual va ser anunciada per ene?sima vegada
pel Sr. Blasco.