El BLOC d’Alzira presenta iniciatives per ajudar a les empreses locals

picture-51

Aranda: “Encara que les últimes dades d’ocupació a Alzira han sigut positives, la crisi que estem patint ha de portar-nos a presentar iniciatives que ajuden a impulsar l’activitat i el creixement econòmic del municipi i afavorir la creació d’ocupació.
Per a això, cal ajudar a les empreses locals.”

Amb els diferents Plans, Estatal i Autonòmic, que portaran diners a Alzira per invertir i també amb les inversions que es puguen fer mitjançant els Pressupostos per a l’any 2010, considerem convenient facilitar que les empreses constructores alzirenyes siguen les principals adjudicatàries de les obres que es liciten.

Per això, hem presentat una moció a l’Ajuntament per a crear un Registre d’Empreses on puguen inscriure’s totes aquelles societats que prèviament es comprometen amb la firma d’un conveni a adquirir els seus materials en el municipi, utilitzar ma d’obra local i inclús a realitzar les subcontractacions en Alzira.

Així mateix, sol-licitem que en els plecs de contractació per a adjudicar obres civils i construcció de vivendes públiques, les empreses que figuren en el registre tinguen més puntuació que la resta.