El Bloc-Compromís de Xàtiva aposta per un sistema impositiu més just

Suñer: “Un Ajuntament al servei de les seues veines i veïns no pot girar-se d’esquenes a la realitat en la que viuen en aquests moments de crisi

El BLOC – Coalició Compromís de Xàtiva ha presentat les seues propostes fiscals per fer front a la crisi econòmica, activar l’economia local i per impulsar un sistema impositiu mes just. Segons Cristina Suñer, candidata a l’alcaldia, “el sistema de fiscalitat municipal, en aquests moments esdevé com una gran eina per regular les relacions socio-econòmiques del municipi, amb capacitat d’incidir en les dinàmiques econòmiques, afavorint l’activitat i desincentivant l’especulació. Un sistema fiscal concebut amb la simple funció recaptatòria com el que ha implantat el PP a Xàtiva, és ineficaç, és injust, i es converteix en una mera ‘maquineta de fer diners’ per tal que els qui governen els malbaraten sense atendre el que necessita la ciutat.” El BLOC – Compromís proposa una nova regulació de l’IBI amb modulacions per bonificar els usos i desincentivar l’especulació. La nova regulació de la contribució haurà de contemplar l’adaptació progressiva de les revisions cadastrals que s’efectuen cada 10 anys, de manera que en revisar el cadastre es produïsca una rebaixa del tipus impositiu per part de l’Ajuntament per minimitzar els pujades radicals que es produeixen en el moment de la revisió. La proposta inclou adaptar el sistema de contribució per que els que pateixen la crisi tinguen mecanismes de pagament adaptats a cada família, amb l’establiment de moratòries i fraccionament dels pagaments per tal que, els qui justificadament no poden pagar les contribucions no paguen recàrrecs.

Suñer ha afegit que “cal revisar altres figures impositives que afecten l’activitat econòmica en funció de la seua incidència en el sistema socio-econòmic de la ciutat. Parlem del menut comerç, el turisme i els serveis, i de l’activitat industrial com a prioritats per la seua capacitat de generar ocupació i autoocupació. En aquest sentit cal implementar un seguit de mesures com bonificacions en els impostos i subvencions, així com la subvenció de preus públics i taxes per donar solució al problema de l’estacionament dels clients.”

Crearem incentius a particulars i empreses que s’instal·len sistemes d’energies renovables,i per a projectes de desenvolupament de les potencialitats turístiques en l’entorn natural de Xàtiva.

Altres mesures proposades són la millora del servei i la reducció del preu del transport públic, amb tarifes especials per a persones amb discapacitats, estudiants i pensionistes; els sistemes d’estalvi en la despesa corrent de l’Ajuntament i la reducció de les hores extraordinàries a les estrictament necessàries.