El 98% dels operats per cataractes valora positivament l’atenció del personal sanitari

Una enquesta realitzada sobre 613 pacients ajuda a millorar les prestacions del servei d’Oftalmologia del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent

Una enquesta realitzada pel Servei d’Oftalmologia del Departament de Salut Xàtiva- Ontinyent revela una alta satisfacció entre els pacients operats de cataractes en l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. L’enquesta, a càrrec del doctor Miguel Ángel Almela, ha recaptat l’opinió de 613 pacients entre els mesos d’octubre de 2013 i juny de 2014 amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial que desenvolupa el Servei d’Oftalmologia en un dels processos quirúrgics més freqüents, com és l’operació de cataractes.

Els qüestionaris han sol·licitat una qualificació al pacient sobre l’atenció rebuda pel personal en planta i en quiròfan, la resposta del qual ha sigut positiva en un 98% dels casos. El més valorat entre els enquestats ha sigut l’atenció rebuda pel personal sanitari, el tracte i la rapidesa. El que menys ha agradat ha sigut l’espera abans de ser operats el mateix dia d’intervenció o que la informació només estiga en castellà.

Les conclusions extretes de l’estudi mostren que existeix una major empatia amb el personal d’infermeria, que està més proper a l’hora de consultar dubtes o temors, així com es valora rebre una informació clara i concisa per part del personal facultatiu sobre diferents aspectes del procés.

Des del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent expliquen que els bons resultats obtinguts es deuen a la bona organització de tot el procés d’intervenció, a l’amabilitat i professionalitat del personal sanitari i a la comunicació fluïda amb el pacient. El departament sanitari destaca que l’opinió del pacient coneguda a través d’aquest treball resulta d’utilitat per a millorar els processos i motivar a tot el personal que intervé en els mateixos.

El departament de salut Xàtiva-Ontinyent ofereix assistència sanitària a les comarques de La Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés i determinats municipis de La Ribera, a través de dos mil dues-centes persones que brinden la seua professionalitat des de dos hospitals generals, dos centres d’especialitats, un centre de salut pública, dinou centres de salut i cinquanta-dos consultoris, atenent a prop de 210.000 persones en l’actualitat.