Eficiència energètica

SALVA CALVO
Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Aquestes dues paraules estaran molt lligades amb nosaltres al futur, i tota aquella persona que desitge tenir una vivenda moderna i a l’última, deu tenir una vivenda eficient energèticament.

Anem a intentar que pugeu aprendre uns principis bàsics i en el futur no vos vinga de nou aquestes dues paraules tan importants, que deuen marcar la pauta en el desenvolupament arquitectònic d’aquest segle, degut a l’augment del cost de l’energia.

Que és l’eficiència energètica? Doncs, eficiència energètica o estalvi energètic és una pràctica que té com a objecte procurar reduir al màxim el consum de l’energia però amb el mateix resultat en confort.

En poques paraules, és una optimització del consum de l’energia que produïsca un estalvi energètic i millore l’efecte negatiu mediambiental i econòmic que té la generació d’energia.

Ser eficient energèticament comporta un augment de:

-Capital ambiental.

-Capital financer.

-Seguretat nacional.

-Seguretat personal.

-Confort humà.

Amb l’estalvi energètic hi ha dos principals beneficiats:

1-Industries i comerços, ja que poden augmentar la productivitat al reduir costos i maximitzar el seu benefici.

2-Persones particulars estalvien energia per a reduir costos energètics i reduir la factura a final de mes. I per descomptat, promoure la sostenibilitat econòmica i ambiental.

Tot açò comporta, que prompte a tots ens començarà a sonar les paraules, Certificació d’Eficiència Energètica, sent aquesta una targeta d’obligada disposició als compradors o usuaris dels edificis que deurà inclouré informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. D’aquesta manera, es podrà valorar i comparar la seua eficiència energètica, amb el fi de promoure edificis d’alta eficiència energètica i les inversions amb estalvi energètic.

Cal dir, que els edificis de nova construcció és obligada aquesta certificació des de l’aprovació del Reial Decret 47/2007 del 19 de Gener. Al que en poc de temps, es sumaran els edificis existents, al trobar-se en desenvolupament un Reial Decret basat amb la Directiva Europea 2012/27/UE, relativa i amb àmbit general d’edificis nous i existents. On serà obligat, que els edificis existents realitzen una Certificació Energètica, deixant constància de quina classificació té l’edifici per a tots els propietaris, sent valorada amb una escala marcada per A,B,C,D,E,F,G, com podem veure a la fotografia adjuntada. Cal puntualitzar, que si ens ofereixen la classificació A, estem davant de la màxima qualificació i amb això voldrà dir que tenim un edifici eficient energèticament. A partir d’aquesta lletra anirem reduint la qualificació i amb això l’eficiència segons tenim B,C,D,E,F o G.

En resum, les nostres vivendes deuen tenir una classificació energètica, com per exemple tots haurem vist als electrodomèstics, on podem observar que tots ells tenen un adhesiu on s’estipula quin grau d’eficiència i consum energètic hi té.

Respecte a la meva opinió, pense que estem davant d’un gran canvi que tots deguem valorar, ja que l’energia cada vegada és més cara i invertir en materials i bona construcció a la nostra vivenda és invertir amb nosaltres. I encara que, a l’inici la nostra vivenda siga més cara per eixa inversió, deguem pensar que poc a poc anirem amortitzant aquesta despesa amb l’estalvi que tindrem de no pagar de més per eixa energia. Hi han dos coses clares, o invertim més a l’inici amb la nostra casa amb materials eficients i bona construcció o eixos diners els deixarem poc a poc a les butxaques de Iberdrola, Gas Natural o qualsevol d’eixes companyies, que amb tant de gust ens passen els rebuts pel banc.

2 comentarios sobre “Eficiència energètica”

  1. Muy buen articulo es un tema de lo que vamos a hablar largo y tendido durante mucho tiempo. La verdad es que hemos construido mucho en los últimos tiempos pero no pondria la mano en el fuego por su eficiencia energética.

Los comentarios están cerrados.