PSPV organitza una xerrada sobre educació aquest dijous

El socialista Miquel Soler es centrarà en «La comunitat educativa davant la LOMQE»

PSPV de Xàtiva ha organitzat una xerrada-col.loqui sobre educació que tindrà lloc aquest dijous a les 19:30 hores. Es comptarà amb la presència de Miquel Soler, secretari d’educació del PSPV-PSOE i col·laborador de l’exministre Angel Gabilondo en el Ministeri d’Educació en la legislatura passada. L’objectiu de la xerrada és informar i explicar les conseqüències que tindrà la nova llei LOMQE. «Es tracta d’una persona coneixedora de primera ma i en profunditat de tot el que s’ha fet en matèria educativa en este país els anys anteriors i també del que es preten fer ara», afirmen els socialistes.

Els socialistes de Xàtiva assenyalen que segons el PP, l’alt índex de fracàs escolar i els baixos resultats en les proves PISA són els motius que obliguen a fer una nova llei educativa. «Oblida que a l’Estat espanyol amb la mateixa llei educativa hi ha comunitats que tenen aquests dos indicadors al mateix nivell que els països capdavanters segons els informes de la OCDE, per tant les lleis educatives no són l’únic factor que influeix en els baixos resultats en les proves internacionals», destaca la regidoria del PSPV a l’Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo.

D’aquesta forma, apunta que el punt des del qual es partia en cada comunitat autònoma i les diferències existents entre zones rurals i zones urbanes, la situació socioeconòmica de les famílies, la inversió de cada comunitat autònoma en educació, i d’altres factors influeixen significativament en el nivell i en la qualitat de l’educació.

«D’altra banda tots els dies escoltem que tenim la generació de joves més formada de tota la història del nostre país. I cal recordar que aquesta generació s’ha format, s’ha educat amb la LOGSE i amb la LOE», diu. «L’actuació del PP els últims anys a diverses CCAA i especialment a la nostra ens demostra que el seu objectiu últim és afavorir encara més l’ensenyança privada trencant tots els consensos en matèria educativa que els últims 30 anys s’han aconseguit en aquest país», denuncien.

Els socialistes afirmen que el propòsit d’instaurar un districte únic per a la matriculació de tot l’alumnat a Xàtiva té com a objectiu eliminar unitats de l’escola pública per tal de mantenir i ampliar les unitats de l’escolar concertada. «Si això arriba a passar acabarem amb dues xarxes educatives en paral·lel: una per a aquells que poden pagar una sèrie de servicis associats a l’educació i una altra on acabaran tots aquells alumnes que tenen poc recursos econòmics i dificultats educatives», critica l’edil.

A més, continúa, la reducció de beques i ajudes de tot tipus: menjador, llibres, així com la reducció de professionals com els PT, mestres de reforç, mestres de desdoblament… «farà que aquells alumnes amb més dificultats d’aprenentatge que no puguen pagar-se un reforç extern queden exclosos d’una formació adequada a les seues necessitats».

La regidora manifesta que el PP de Xàtiva ja fa temps «que ens ha mostrat quines eres les seues intencions: cessió de sol públic a empreses privades que evidentment han de guanyar diners i ampliació de els concerts educatius juntament amb reducció de línies de l’escola pública».

Per tractar tots aquestos aspectes, els socialistes han organitzat aquesta xerrada-col·loqui oberta a tots els actors del món educatiu: pares, professors, alumnes, professionals de tot tipus… «per tal de reflexionar sobre aquesta nova Llei i fer evident les seues intencions últimes», recalca Angulo.