Després de més de sis mesos l’Ajuntament de Novetlè convoca un ple ordinari

Després de més de sis mesos de l’última convocatòria de ple ordinari a Novetlè, l’últim va ser el 8 febrer d’enguany, la majoria governant del PSOE ha convocat un ple ordinari per al pròxim dia 27 de setembre, dimarts a les 20 hores. Com vostés saben la llei marca almenys un ple ordinari cada tres mesos, però açò a Novetlè de forma repetida no es complix, la majoria del PSOE es bota la llei quan vol. En ell es comunicaran 124 resolucions d’alcaldia, quasi res. Es liquidara el pressupost de 2010, set mesos després de finalitzar l’any. Es realitzarà una nova operació d’endeutament d’un Novetlè amb un deute que ja quasi duplica el seu pressupost. Es modificaren les ordenances fiscals municipals per al 2012 quant a l’impost de béns immobles, vehicles de tracció mecànica i de la taxa de fem, i esperem que no siga per a mal dels ciutadans en esta època de carències i dificultats. Es resoldrà l’expedient de proposta de nomenament de jutge depau i, per fi, podrem fer preguntes i precs. A més, esperem se’ns permeta presentar al ple i discutir i, si és el cas, aprovar les mocions presentades per Novetlè per a Viure sobre diversos aspectes que directament o indirectament ens afecten tots els ciutadans. Animar-vos assistir i conéixer la realitat en la gestió municipal de Novetlè.