Cursos de manipulador de plaguicídes a Vallada

Els interessats han d’efectuar la inscripció al Consistori

L’Ajuntament de Vallada està tractant d’organitzar tres cursos de Manipulador de Plaguicídes/Biocides de diferents categories: nivell bàsic, renovació i nivell qualificat.

Els/Les interessats/des poden passar per les oficines de l’Ajuntament per efectuar la inscripció. Només han de deixar les dades següents:

-NOM i COGNOMS
-NÚM. DNI
-TELÈFON DE CONTACTE
-TIPUS DE CURS QUE DESITJEN REALITZAR

 

Foto: ayuntamiento.es