Compromís Xàtiva diu que el sistema impositiu de Xàtiva és il.legal

Suñer: «L’establiment d’un gravamen únic i lineal en l’IBI en la ciutat vulnera la Constitució»

La portaveu de BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva, Cristina Suñer, alerta que el sistema impositiu de Xàtiva vulnera la Constitució. Aquesta és la base fonamental de les al·legacions que ha presentat aquest grup a l‘ordenança fiscal reguladora de l’IBI a Xàtiva. Segons Suñer, el PP porta molts anys vulnerant la legalitat amb total impunitat: “Des d’aquest grup portem tota la legislatura aportant solucions amb molt de trellat, ben estudiades i avaluades que reportarien majors ingressos, solucions que han comptat amb el suport de tota l’oposició i que han estat rebutjades pel PP perquè els qui veurien incrementat els impostos són, principalment, grans propietaris vinculats justament a este partit», destaca.

Per a Compromís, l’Article 31.1 de la Constitució Espanyola «és ben clar». Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori, manifesta Suñer.

La portaveu del grup ha dit: «La lectura de la norma es molt clara: No s’entén com els serveis tècnics municipals mai no han fet cap advertència o indicació sobre la legalitat de la fiscalitat de l’IBI en Xàtiva». Així mateix adverteix, «l’Ajuntament de Xàtiva fa una interpretació de les lleis de manera interessada, doncs la prerrogativa que té l’Ajuntament per aplicar o no gravamens diferenciats per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’entendre com una obligació en el context legal de la Constitució Espanyola, i de l’art 31.1 concretament», assenyala.

Cristina Suñer, al respecte, també ha manifestat que «als del PP, que se’ls omple la boca amb la Carta Magna per a determinats aspectes, s’obliden d’ella a la primera de torn, quan del que es tracta és d’aspectes que afecten la seua butxaca», critica. El grup municipal de Compromís també ha presentat una bateria d’al·legacions a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que acompanya amb una bateria de propostes de modificació que s’acompanyen de tota una mena de justificacions de caràcter polític, tècnic i econòmic.